Primjena robotike u odgojno-obrazovnom radu

U ranoj i predškolskoj dobi digitalna kompetencija razvija se upoznavanjem djeteta s informacijsko-komunikacijskom tehnologijom i mogućnostima njezine uporabe u različitim aktivnostima. Ona je u vrtiću važan resurs učenja djeteta, alatka dokumentiranja odgojno-obrazovnih aktivnosti i pomoć u osposobljavanju djeteta za samovrednovanje vlastitih aktivnosti i procesa učenja.

 

Uz pomoć robota kao didaktičkog pomagala djeca uče osnovno programiranje i izradu algoritama, razvijaju svoje logičko razmišljanje, finu motoričku sposobnost, komunikacijske vještine, prostornu orijentaciju, pozornost, pamćenje i kreativnost.
Aktivnosti se mogu ostvarivati individualno ili grupno ovisno o potrebama i mogućnostima djece. Ove aktivnosti su integrirane u redoviti odgojno-obrazovni rad te su uz učenje programiranja usmjerene i na stjecanje novih znanja o okruženju, matematici, prirodi, glazbi, prometu te brojnim drugim područjima dječjeg interesa.

 

U našim se vrtićima primjenjuju aktivnosti s robotima Blue-bot,  Matatalab i Cubetto. Blue-bot i Cubetto kreirani su na način da pomognu djeci u „pisanju“ svojih prvih programa putem revolucionarnog programskog jezika. Matatalab pruža mogućnost stvaranja kratkih glazbenih uradaka putem kodiranja.

Skip to content