Javna nabava

 

IZJAVE O NEPOSTOJANJU/POSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Sukladno članku 80. ZJN 2016 predstavnici naručitelja obvezni su potpisati izjavu o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa te je ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene.

Nadalje, naručitelj je obvezan na temelju izjava svojih predstavnika na svojim internetskim stranicama objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. ZJN 2016 ili s njim povezane osobe u sukobu interesa ili obavijest da takvi subjekti ne postoje te ih ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene.

 
OBAVIJEST:

Ne postoje gospodarski subjekti s kojima Dječji vrtić Osijek, kao javni naručitelj, ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.
Temeljem članka 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) Dječji vrtić Osijek, Vijenac Ivana Meštrovića 7, 31000 Osijek kao javni Naručitelj

 
OBJAVLJUJE:

da predstavnik Naručitelja i s njim povezane osobe nisu u sukobu interesa sa nijednim gospodarskim subjektom s kojim se ne bi smio zaključiti ugovor o javnoj nabavi u smislu odredaba navedenog Zakona

 

PRIVITCI:

Izmjene plana nabave 2023 - 3

Izmjene i dopine plana nabave 2023

Izmjena plana nabave 2023

Registar ugovora 2022.

Plan nabave 2023

Plan nabave 2022

Izmjene plana nabave 2022-2-2

Izmjena plana nabave 2022.

Dopuna plana nabave 2022

Dopuna plana nabave za 2022- stolarija

Dopuna plana nabave-kotao

Dopuna plana nabave 2022.-stanovi

Pravilnik o jednostavnoj nabavi

Registar ugovora 2021

Dopune plana nabave za 2021. godinu

Plan nabave za 2021. godinu

Registar ugovora 2020

Plan nabave za 2020. godinu

Registar ugovora 2019

Registar ugovora o javnoj nabavi 2017/2018

Registar ugovora o javnoj nabavi 2016.-2017.g.

Plan nabave za 2019. godinu

Plan nabave za 2018. godinu

Plan nabave za 2017. godinu

Izmjena i dopuna plana nabave za 2016.g.

Plan nabave za 2016. godinu

Izmjene i dopune plana nabave za 2015. godinu

Plan nabave za 2015. godinu

Plan nabave za 2014. godinu

Izmjene i dopune plana nabave za 2013. godinu

Plan nabave za 2013. godinu

Plan nabave za 2012. godinu