Propisi i pravilnici

Sve što trebate znati o važećim propisima

Etički kodeks

Statut Dječjeg vrtića Osijek

Izmjene i dopuna statuta Dječjeg vrtića Osijek 23.12.2022.

Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića Osijek

Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića Osijek 2019

Izvješće o ostvarenom odgojno-obrazovnom radu za pedagošku godinu 2020./21.

Izvješće o ostvarenom odgojno-obrazovnom radu za 2020 godinu

Izvješće o ostvarenom odgojno-obrazovnom radu za 2019/2020 godinu

Izvješće o ostvarenom odgojno-obrazovnom radu za 2018/2019 godinu

Izvješće o ostvarenom odgojno-obrazovnom radu za 2016/2017. godinu

Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada za pedagošku godinu 2022./2023.

Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada za pedagošku godinu 2021./2022.

Godišnji plan i program odgojno – obrazovnog rada za pedagošku godinu 2020/2021.

Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada za pedagošku godinu 2019/2020.

Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada za pedagošku godinu 2018/2019.

Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada za pedagošku godinu 2017/2018.

Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada za pedagošku godinu 2016/2017.

Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada za pedagošku godinu 2015/2016.

Kurikulum Dječjeg vrtića Osijek za pedagošku godinu 2015/2016.

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o upisima 2023

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o upisima

Pravilnik o upisu djece u Dječji vrtić Osijek

Poslovnik o radu upravnog vijeća

Pravila o uvjetima i načinu sudjelovanja roditelja u cijeni programa

Pravila o dopuni pravila o uvjetima i načinu sudjelovanja roditelja u cijeni programa-veljača 2022.

Pravila o dopuni pravila o uvjetima i načinu sudjelovanja roditelja u cijeni programa-ožujak 2022.

Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje (“Narodne novine” broj 5/15)

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97107/07,  94/13,  98/1957/22101/23)

Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina (“Narodne novine” broj 51/00 56/00)

Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica (“Narodne novine” broj 83/02)

Ugovor između Svete Stolice i Republike Hrvatske o suradnji na području odgoja i kulture (“Narodne novine” broj 2/97)

Zakon o prosvjetnoj inspekciji (“Narodne novine” broj 61/11 i 16/12)

Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru (“Narodne novine” broj 73/97)

Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (“Narodne novine” broj 63/08 i 90/10)

Pravilniku o sadržaju i trajanju programa predškole (Narodne novine, broj 107/14)

Odluka o elementima standarda društvene brige o djeci predškolske dobi (“Narodne novine” broj 29/83)

Odluka o elementima standarda specifičnih potreba djece s teškoćama u razvoju (“Narodne novine” broj 47/87)

Programsko usmjerenje odgoja i obrazovanja predškolske djece (Glasnik Ministarstva kulture i prosvjete RH 7-8/91)

Pravilnik o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (“Narodne novine” broj 133/97 i 4/98)

Pravilnik o načinu i uvjetima napredovanja u struci i promicanju u položajna zvanja odgojitelja i stručnih suradnika u dječjim vrtićima (“Narodne novine” broj 133/97 i 20/05)

Pravilnik o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (“Narodne novine” broj 133/97)

Pravilnik o posebnim uvjetima i mjerilima ostvarivanja programa predškolskog odgoja (“Narodne novine” broj 133/97)

Pravilnik o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja (“Narodne novine” broj 134/97)

Pravilnik o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću (“Narodne novine” broj 83/01)

Program zdravstvene zaštite djece i higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima (“Narodne novine” broj 105/0255/06 i 121/07)

Pravilnik o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencije u dječjem vrtiću (“Narodne novine” broj 114/2002)

Pravilnik o vježbaonicama i pokusnim programima u dječjim vrtićima te o dječjim vrtićima kao stručno – razvojnim centrima (“Narodne novine” broj 46/04)

Odluka o programu polaganja stručnog ispita za pripravnike u predškolskom odgoju i izobrazbi i Program polaganja stručnog ispita za pripravnike u predškolskom odgoju i izobrazbi (Prosvjetni vjesnik 2/2000)

Poslovnik o radu povjerenstva za polaganje stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (Prosvjetni vjesnik 2/2000)

Poslovnik o radu povjerenstva za stažiranje odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (Prosvjetni vjesnik 2/2000)

Odluka o broju i sjedištima povjerenstava za polaganje stručnih ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (Prosvjetni vjesnik 2/2000)

Program polaganja stručnog ispita defektologa u radu s djecom predškolske dobi s teškoćama u razvoju (Vjesnik Ministarstva prosvjete i športa 4/98)

Okvirni program pripravničkog staža defektologa (predškolski odgoj i naobrazba) (Vjesnik Ministarstva prosvjete i športa 4/98)

Odluka o normativima i uputstvima za planiranje, programiranje, projektiranje, izgradnju i opremanje dječjih jaslica i vrtića (“Narodne novine” broj 45/77 i Prosvjetni vjesnik 4-5 od 15.12.19777.)

Fotogalerija...

Pogledajte kako naši mališani provode vrijeme u vrtićima.

Kontaktirajte nas...

Za sva dodatna pitanja možete kontaktirati
naše stručne službe.

Skip to content