Dokumenti

AKTI VRTIĆA:

Etički kodeks

Statut Dječjeg vrtića Osijek

Izmjene i dopuna statuta Dječjeg vrtića Osijek 23.12.2022.

Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića Osijek

Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića Osijek 2019

Sigurnosno-zaštitini i preventivni program

Izvješće o ostvarenom odgojno – obrazovnom radu za pedagošku godinu 2022./2023.

Izvješće o ostvarenom odgojno-obrazovnom radu za pedagošku godinu 2020./21.

Izvješće o ostvarenom odgojno-obrazovnom radu za 2020 godinu

Izvješće o ostvarenom odgojno-obrazovnom radu za 2019/2020 godinu

Izvješće o ostvarenom odgojno-obrazovnom radu za 2018/2019 godinu

Izvješće o ostvarenom odgojno-obrazovnom radu za 2016/2017. godinu

Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada za pedagošku godinu 2023./2024

Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada za pedagošku godinu 2022./2023.

Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada za pedagošku godinu 2021./2022.

Godišnji plan i program odgojno - obrazovnog rada za pedagošku godinu 2020/2021.

Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada za pedagošku godinu 2019/2020.

Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada za pedagošku godinu 2018/2019.

Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada za pedagošku godinu 2017/2018.

Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada za pedagošku godinu 2016/2017.

Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada za pedagošku godinu 2015/2016.

Kurikulum Dječjeg vrtića Osijek

Kurikulum Dječjeg vrtića Osijek za pedagošku godinu 2015/2016.

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o upisima 2023

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o upisima

Pravilnik o upisu djece u Dječji vrtić Osijek

Poslovnik o radu upravnog vijeća

Pravila o uvjetima i načinu sudjelovanja roditelja u cijeni programa

Pravila o dopuni pravila o uvjetima i načinu sudjelovanja roditelja u cijeni programa-veljača 2022.

Pravila o dopuni pravila o uvjetima i načinu sudjelovanja roditelja u cijeni programa-ožujak 2022.

 

 

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA:

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2022.g.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2022.g.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2021.g.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2021.g.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2020.g.(tab)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2020.g.(pdf) 

Plan klasifikacijskih oznaka 2018.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2019.g.(csv)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2019.g.(pdf)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2018.g.(csv)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2018.g.(pdf)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2017.g.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2016.g

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2015.g.

Pravilnik o pristupu informacijama

Procedura naplate prihoda

Procedura stvaranja ugovornih obveza

Procedura zaprimanja računa

Osobni podaci radnika

Službenik za informiranje

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

 

JAVNA NABAVA:

Izmjene plana nabave 2023 - 3

Izmjene i dopine plana nabave 2023

Izmjena plana nabave 2023

Registar ugovora 2022.

Plan nabave 2023

Plan nabave 2022

Izmjene plana nabave 2022-2

Izmjena plana nabave 2022.

Dopuna plana nabave 2022

Dopuna plana nabave za 2022- stolarija

Dopuna plana nabave-kotao

Dopuna plana nabave 2022.-stanovi

Pravilnik o jednostavnoj nabavi

Registar ugovora 2021

Dopune plana nabave za 2021. godinu

Plan nabave za 2021. godinu

Registar ugovora 2020

Plan nabave za 2020. godinu

Registar ugovora 2019

Registar ugovora o javnoj nabavi 2017/2018

Registar ugovora o javnoj nabavi 2016.-2017.g.

Plan nabave za 2017. godinu

Izmjena i dopuna plana nabave za 2016.g.

Plan nabave za 2016. godinu

Izmjene i dopune plana nabave za 2015. godinu

Plan nabave za 2015. godinu

Plan nabave za 2014. godinu

Izmjene i dopune plana nabave za 2013. godinu

Plan nabave za 2013. godinu

Plan nabave za 2012. godinu

 

FINANCIJSKO POSLOVANJE:

Financijski izvještaj za 2022.g.

Bilješke uz Financijski izvještaj 2022.g.

2. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2022.g.

Bilješke za 2. Izmjene i dopune Financijskoj plana za 2022.g.

Financijski izvještaj za razdoblje od  I-VI 2022.

Bilješke uz Financijski izvještaj za razdoblje I-VI 2022.

1. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2022.g

Bilješke za 1. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2022.g

Financijski izvještaj za 2021.g.

Bilješke uz Financijski izvještaj 2021.g.

Financijski plan za 2020.g. i projekcije za 2021.-2021

Obrazloženje Financijskog plana 2020.g.

Financijsko izvješće za 2018. godinu

Bilješke uz financijski izvještaj 2018

Obrazloženje Financijskog plana 2018.g.

Financijski plan za 2018.g. i Projekcije za razdoblje 2019.-2020.

Bilješke uz financijski izvještaj za 2017.g.

Financijsko izvješće za 2017. godinu

Plan rashoda i izdataka za 2017. godinu

Financijsko izvješće za 2016. godinu

Bilješke uz financijski izvještaj za 2016.g.

Financijsko izvješće za 2015. godinu

Financijsko izvješće za 2014. godinu

 

DOKUMENTACIJA ZA UPIS:

Zahtjev za upis 2020

Obavijest o upisu djece

Inicijalni upitnik 2020.