O nama

Dječji vrtić Osijek je javna ustanova čiji je osnivač Grad Osijek te obavlja djelatnost ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu od navršenih godinu dana života do polaska u školu. Predstavlja ga i zastupa ravnateljica, stručni tim čine četiri pedagoga, četiri psihologinje i četiri zdravstvene voditeljice.

U sastavu Razvojno-pedagoške djelatnosti još su dvije suradnice za glazbenu kulturu. U sastavu Dječjeg vrtića Osijek nalaze se i Centralna kuhinja za pripremu i dostavu hrane vrtićima i jaslicama zatim knjigovodstveno-računovodstvena, opća i kadrovska i tehnička djelatnost.

Dječji vrtić Osijek ostvaruje djelatnost odgoja i obrazovanja u ukupno 26 podcentara, koji su podijeljeni na 5 Centara, a svaki Centar vodi stručni suradnik pedagog. Grad Osijek financira djelatnost u 26 podcentara. Program odgojno-obrazovnog rada s djecom u godini pred polazak u školu u Vladislavcima financira istoimena općina.

Temeljno ishodište svih naših programa čini Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje. Svi programi u svom središtu imaju dijete i njegove potrebe te ih kreiramo pomno prateći interese djece, kao i interese roditelja korisnika usluga.

NAŠA MISIJA

Misija nam je osigurati uvijete za cjelovit rast i razvoj djece, prema suvremenim spoznajama, uz poštivanje individualnih potreba, sposobnosti i interesa djece, razvijanje kompetencija svih sudionika odgojno-obrazovnog procesa te uspostavljanje dinamičnije, kompleksnije i sustavnije suradnje odgojitelja, stručnih suradnika, roditelja i  vanjskih odgojno-obrazovnih ustanova.

NAŠA VIZIJA

Naša vizija usmjerena je na stvaranje mreže podrške različitih dionika odgojno-obrazovnog procesa s ciljem stvaranja dječjeg vrtića po mjeri djeteta, usmjerenog na poticanje cjelovitog razvoja i maksimalne dobrobiti za dijete.

Dječji vrtić Osijek osigurava uz redoviti program i raznolike posebne i alternativne programe za djecu predškolske dobi od 3 do 7 godina:

Fotogalerija...

Pogledajte kako naši mališani provode vrijeme u vrtićima.

Kontaktirajte nas...

Za sva dodatna pitanja možete kontaktirati
naše stručne službe.

Skip to content