O nama

Vrtići Grada Osijeka djeluju u sastavu Centra za predškolski odgoj od 1974. godine, a mreža vrtića širila se tijekom godina. Danas je u sastavu Dječjeg vrtića 26 dječjih vrtića i jaslica, te vrtić pri školi u  Vladislavcima koji ostvaruju program predškole. Vrtiće i jaslice Dječjeg vrtića Osijek pohađa gotovo 2900 djece.

Dječji vrtić Osijek predstavlja i zastupa ravnateljica. Stručni tim čini pet pedagoginja, psihologinja, stručna suradnica edukacijsko-rehabilitacijskog profila i zdravstvena voditeljica. U sastavu Razvojno-pedagoške djelatnosti još su dvije suradnice za glazbenu kulturu i knjižničarka.

Zajednička kuhinja obavlja djelatnost nabave, pripreme i dostave hrane (obroka) u sve podcentre.
Dječji vrtić Osijek mjesto je na kojem se organizirano okupljaju djeca u dobi od 6 mjeseci do polaska u školu i kao takav predstavlja najotvoreniji i najosjetiljivi dio odgojno-obrazovnog sustava u skladu s dječjim spoznajama, sposobnostima i vještinama.

Programsko usmjerenje polazi od humanističko-razvojnog pristupa: dijete je vrijednost po sebi koja se prihvaća u svojoj osobitosti, uvažava se njegovo dostojanstvo i stalno razvija pozitivan identitet, ističe se aktivna i kreativna priroda djeteta, primjena demokratskih načela u odgoju, značaj učenja kao proces kroz koji se čovjek adaptira, mijenja i postaje sve kompetentniji tijekom života.

Programi se stalno obogaćuju pa danas provodimo verificirane programe od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja i Agencije za odgoj i obrazovanje:

 • dvojezični program (njemački i engleski),
 • program francuskog jezika (kraći program),
 • program vjerskog odgoja,
 • dramsko-scenske igraonice i radionice,
 • likovne,
 • informatičke,
 • kreativno-stvaralačke,
 • eko-radionice,
 • mali zbor,
 • mali orkestar,
 • ritmička gimnastika,
 • sportska škola i sl.

 

U sve programe ugrađuju se sadržaji održivog razvoja (eko) i prevencije ovisnosti.
Odgojiteljice skrbe za povjerenu im djecu – od čuvanja njihovog tjelesnog i zdravstvenog integriteta do ostvarenja odgojnih i obrazovnih zadaća u njihovom cjelokupnom razvoju. Imaju zadaću kreirati sredinu u kojoj će se dijete razvijati emocionalno, intelektualno, tjelesno i socijalno. Odgojiteljevu profesionalnu kompetentnost sačinjavaju njegova osobnost, iskustva, znanja i vještine.

 

Stručno-znanstveni skupovi, priznanja i obljetnice:

Dana 22. svibnja 2014. u prostorima Učiteljskog fakulteta u Osijeku održana je svečanost u povodu obilježavanja 40 godina postojanja i rada Centra za predškolski odgoj Osijek.

Ovoj svečanosti osim govora ravnateljice obratili su se eminentni znanstvenici iz područja ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja:

Prof. dr. sc. Nada Babić

-           Proturječnosti  suvremenog djetinjstva

Prof. dr. sc. Stanislava Irović

-           Karakteristike interakcije odgojitelj-dijete

Prof. dr. sc . Vesnica Mlinarević

-           Suvremeni odgojitelj sukonstruktor kulture dječjeg vrtića

Zahvale, čestitke i podjela zahvalnica djelatnicima za 40 godina vjernosti u predškolskom odgoju podijelila je ravnateljica Centra.

Dječji vrtić Osijek dobitnik je različitih priznanja:

Grb Grada Osijeka, 1996. godine, za osobita ostvarenja u području odgoja i obrazovanja,

Priznanja i zahvale ustanova s kojima surađuje – Pedagoški fakultet, Visoka učiteljska škola, Društvo Naša djeca, Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti, Crvenoga križa….

Grb Grada Osijeka 1998.,

Srebrnu plaketu Državne uprave za zaštitu prirode i okoliša 1998.,

Zelenu povelju Osječko-baranjske županije i

Zelenu zastavu,

status Međunarodne eko-škole/vrtića još od 2008. godine.

 

Dječji vrtić Osijek je organizirao 5 stručnih i znanstvenih skupova na međunarodnoj razini uz:

Predškolski odgoj danas i sutra, 1994.
Kvalitetno djelovati – dobro se osjećati, 1999.
Rastimo zajedno, 2004.
Dječji vrtić - Mjesto učenja djece i odraslih, 2009.

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje – izazovi i perspektive, 2016.