Program ranog učenja stranog jezika

Kroz igru, pjesmu i aktivnosti, djeca se potiču na prirodan način da usvoje novi jezik.

Program ranog učenja engleskog jezika u Dječjem vrtiću Osijek dostupan je u sljedećim podcentrima:

 • Sunčica (Kolodvorska 61a)
 • Višnjevac (I.Filipovića 69)
 • Krijesnica (Korčulanska 3)
 • Kosjenka (Ul.K.P.Svačića 36a)


Program ranog učenja njemačkog jezika dostupan je u podcentru:

 • Stribor (Vijenac Ivana Meštrovića 7a)


Program provode odgojiteljice koje imaju položenu B2 razinu poznavanja stranoga jezika.

O PROGRAMU 

Program se provodi metodom situacijskog učenja. Djeca uče iz svakodnevnih prilika u prostoru dječjeg vrtića u kojem je okruženje djeci blisko, prepoznatljivo i u vezi je sa stvarnim svijetom, a dodatno je obogaćeno poticajima za istraživanje. U stvorenom okruženju, koje slijedi prirodni proces učenja, započinje učenje govora na stranom jeziku. Djeca uče strani jezik kroz sve aktivnosti koje se provode u dječjem vrtiću tokom dana.

     Učenje jezika odvija se na dva načina:

 1. način:

Način učenja u dijalogu sa odgojiteljem u kontekstu igre i svakodnevnim praktično životnim situacijama, koje su pretpostavka za razumijevanje prvih govornih izraza.

Odgojitelj neprekidno djetetu „tumači“ radnje, te stalno prevodi sve što se događa i radi.
Na taj način utječe na razvoj pasivnog razumijevanja i učenja jezika, a tek kasnije pasivno razumijevanje prerasta u aktivni jezik.

 1. način:

Odgojitelj stvara bogato jezično okruženje kvalitetnim brojalicama, igrama s pjevanjem, kratkim poetskim tekstovima, pjesmama i pričama; organizira učenje u koje se uključuju sva dječja osjetila;  potiče sposobnost slušanja; vizualnog opažanja; pokret i ritmičke elemente putem dječjih brojalica.

Djeca uče putem osjeta, vida, sluha i konkretne radnje!

Tempo učenja i dominacija kanala za učenje nije jednaka kod sve djece, stoga odgojitelj ima zadaću:

 • uspostaviti ravnotežu između različitih senzomotoričkih potreba tj. različitih načina učenja.
 • Igru djece organizirati tako da ravnomjerno potiče vizualno, kinestetičko, slušno doživljavanje te uvježbavanje određenih jezičnih formacija na materinjem i na stranom jeziku.

SPECIFIČNI CILJEVI

 • Senzibilizirati djecu za usvajanje stranog jezika.
 • Prenijeti na djecu oduševljenje ljepotom jezika i radost učenja za nečim novim i zanimljivim.
 • Razvijati jezične vještine, posebice za slušanje i govorenje stranog jezika.
 • Postupno izražavanje na engleskom u sklopu izražajnih potreba djeteta.
 • Njegovanje ispravnog izgovora, ritma i intonacije u usvajanju stranog jezika.
 • Usvajanje osnovnog jezičnog vokabulara i jezičnih struktura kroz komunikacijske sadržaje u igri i spontanoj interakciji.
 • Razvijati samopouzdanje kod djece i osjećaj uspješnosti u spontanom izražavanju na stranom jeziku.
 • Razvijanje interesa djeteta za svijet strane kulture i tradicije.

Fotogalerija...

Pogledajte kako naši mališani provode vrijeme u vrtićima.

Kontaktirajte nas...

Za sva dodatna pitanja možete kontaktirati
naše stručne službe.

Skip to content