Stručno usavršavanje

Suradnja u svrhu stručnog usavršavanja stručnih radnika u Subotici

Stručno usavršavanje stručnih radnika u predškolskim ustanovama odvija se na različite načine. Jedan od oblika usavršavanja su stručni seminari, skupovi ili konferencije.
Iz Dječjeg vrtića Osijek su dvije odgojiteljice i pedagoginja sudjelovale na tradicionalnoj međunarodnoj konferenciji predškolske ustanove "Naša radost" iz Subotice pod nazivom "Praksa u ogledalu - Dujo Runje“.
Odgojiteljice M. Hanić i M. Malčić su iznijele svoja iskustva u radu s djecom na temu: „Važnost senzomotorike u najranijoj dobi“.
Imali smo čast čuti i primjere dobre prakse iz Slovenije: predškolske ustanove Slovenske Konjice i predškolske ustanove Dobrna i od naših domaćina iz predškolske ustanove Naša radost iz Subotice (program u prilogu).

Boravak u Subotici i sudjelovanje na konferenciji proširilo nam je vidike i omogućilo pronalaženje sebe u radu s djecom rane i predškolske dobi te obogatili naša znanja, iskustva i potvrdilo naše stečene kompetencije potrebne u radu u predškolskim ustanovama.

 

 


 
Državna smotra projekata

Na državnoj smotri projekata iz područja Nacionalnog programa  odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo vlade RH, koja je održana 18. svibnja 2018. u Zagrebu ,  vrlo uspješno su nas predstavile Hamira Perković i Vanja Zanze. Na državnoj smotri prikazano je 15 projekata, a dva osječka projekta nose nazive „Kako je gruponačelnik prerastao u predsjednika“ i „Moje je bolje“. Kako je u Nacionalnom kurikulumu za rani i predškolski odgoj i obrazovanje navedeno,  svi odgojno – obrazovni djelatnici obvezni su  primjenjivati odgoj za ljudska prava i demokratsko građanstvo. Već dugi niz godina nekolicina odgojiteljica iz  DV Osijek prepoznate su kao vrsne praktičarke  te su zadnjih godina redoviti sudionici na državnoj razini.