Upravno vijeće

Dječjim vrtićem upravlja upravno vijeće.
Mandat članova upravnog vijeća traje četiri godine.

UPRAVNO VIJEĆE:

  • odlučuje o stjecanju, opterećivanju i otuđivanju nekretnina dječjeg vrtića pod uvjetima propisanim aktom o osnivanju i statutom dječjeg vrtića, uz suglasnost osnivača dječjeg vrtića,
  • predlaže osnivaču statusne promjene dječjeg vrtića,
  • predlaže osnivaču promjenu naziva dječjeg vrtića,
  • odlučuje o upisu djece i o mjerilima upisa, uz suglasnost osnivača,
  • odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa na prijedlog ravnatelja dječjeg vrtića, sukladno ovom Zakonu,
  • obavlja i druge poslove utvrđene aktom o osnivanju i statutom dječjeg vrtića.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Osijek ima sedam članova, a čine ga:
četiri člana iz reda osnivača (Sanda Pašuld, Martina Kralj Novokmet, Marica Čulo, Ivan Brzić),
jedan član iz reda roditelja djece korisnika usluga (Boris Štulina – boris.stulina@gmail.com ),
dva člana iz reda odgojitelja i stručnih suradnika Ustanove (Mira Vego i Hamira Perković).
Predsjednik Upravnog vijeća je dr.sc.Sanda Pašuld, dipl.iur.

Napomena: za sjednice sazvane elektroničkim putem nema objavljenih poziva

Izvješće o rezultatu izbora za člana u Upravnog vijeća kojeg biraju roditelji možete preuzeti na niže navedenoj poveznici:

// Izvješće o rezultatu izbora za člana u Upravnog vijeća kojeg biraju roditelji

Toggle Content

Fotogalerija...

Pogledajte kako naši mališani provode vrijeme u vrtićima.

Kontaktirajte nas...

Za sva dodatna pitanja možete kontaktirati
naše stručne službe.

Skip to content