Upravno vijeće

Dječjim vrtićem upravlja upravno vijeće.
Mandat članova upravnog vijeća traje četiri godine.

 
UPRAVNO VIJEĆE:
  • odlučuje o stjecanju, opterećivanju i otuđivanju nekretnina dječjeg vrtića pod uvjetima propisanim aktom o osnivanju i statutom dječjeg vrtića, uz suglasnost osnivača dječjeg vrtića,
  • predlaže osnivaču statusne promjene dječjeg vrtića,
  • predlaže osnivaču promjenu naziva dječjeg vrtića,
  • odlučuje o upisu djece i o mjerilima upisa, uz suglasnost osnivača,
  • odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa na prijedlog ravnatelja dječjeg vrtića, sukladno ovom Zakonu,
  • obavlja i druge poslove utvrđene aktom o osnivanju i statutom dječjeg vrtića.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Osijek ima sedam članova, a čine ga:
četiri člana iz reda osnivača (Aleksandar Mihajlović, Božidar Buhin, Branko Vladetić, Vinko Ručević),
jedan član iz reda roditelja djece korisnika usluga (Boris Štulina - boris.stulina@gmail.com ),
dva člana iz reda odgojitelja i stručnih suradnika Ustanove (Mira Vego i Višnja Vekić Kljaić).
Predsjednik Upravnog vijeća je Aleksandar Mihajlović.

Napomena: za sjednice sazvane elektroničkim putem nema objavljenih poziva

 

 

Izvješće o rezultatu izbora za člana u Upravnog vijeća kojeg biraju roditelji možete preuzeti na niže navedenoj poveznici:

Izvješće o rezultatu izbora za člana u Upravnog vijeća kojeg biraju roditelji