Upravno vijeće

Dječjim vrtićem upravlja upravno vijeće.
Mandat članova upravnog vijeća traje četiri godine.

 
UPRAVNO VIJEĆE:
  • odlučuje o stjecanju, opterećivanju i otuđivanju nekretnina dječjeg vrtića pod uvjetima propisanim aktom o osnivanju i statutom dječjeg vrtića, uz suglasnost osnivača dječjeg vrtića,
  • predlaže osnivaču statusne promjene dječjeg vrtića,
  • predlaže osnivaču promjenu naziva dječjeg vrtića,
  • odlučuje o upisu djece i o mjerilima upisa, uz suglasnost osnivača,
  • odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa na prijedlog ravnatelja dječjeg vrtića, sukladno ovom Zakonu,
  • obavlja i druge poslove utvrđene aktom o osnivanju i statutom dječjeg vrtića.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Osijek ima sedam članova, a čine ga:
četiri člana iz reda osnivača (Damir Šebo, Martina Kralj Novokmet, Marica Čulo, Ivan Brzić),
jedan član iz reda roditelja djece korisnika usluga (Boris Štulina - boris.stulina@gmail.com ),
dva člana iz reda odgojitelja i stručnih suradnika Ustanove (Mira Vego i Hamira Perković).
Predsjednik Upravnog vijeća je Damir Šebo.

Napomena: za sjednice sazvane elektroničkim putem nema objavljenih poziva

 

 

Izvješće o rezultatu izbora za člana u Upravnog vijeća kojeg biraju roditelji možete preuzeti na niže navedenoj poveznici:

Izvješće o rezultatu izbora za člana u Upravnog vijeća kojeg biraju roditelji

Zapisnici sjednica Upravnog vijeća:

Izvadak zapisnik 23. sjednica

Elektronska sjednica 22.

Izvadak zapisnik 21. sjednica

Elektronska sjednica 20.

Izvadak zapisnik 19. sjednica

Izvadak zapisnik 18. sjednica

Izvadak zapisnik 17. sjednica

Izvadak zapisnik 16. sjednica

Izvadak zapisnik 15. sjednica

Izvadak zapisnik 14. sjednica

Izvadak zapisnik 13. sjednica

Izvadak zapisnik 12. sjednica

Izvadak zapisnik 11. sjednica

Izvadak zapisnik 10. sjednica

Izvadak zapisnik 9. sjednica

Izvadak zapisnik 8. sjednica

Izvadak zapisnik 7. sjednica

Elektronska sjednica 6.

Izvadak zapisnik 5. sjednica

Izvadak zapisnik 4. sjednica

Izvadak zapisnik 3. sjednica

Izvadak zapisnik 2. sjednica

Izvadak zapisnik 1. sjednica

Izvadak zapisnik 62. sjednica

Izvadak zapisnik 61. sjednica

Elektronska sjednica 60.

Elektronska sjednica 59.

Elektronska sjednica 58.

Izvadak zapisnik 57. sjednica

Izvadak zapisnik 56. sjednica

Izvadak zapisnik 55. sjednica

Izvadak zapisnik 53. sjednica

Zapisnik 52. sjednica

Izvadak zapisnik 51. sjednica

Izvadak zapisnik 50. sjednica

Izvadak zapisnik 49. sjednica

Izvadak zapisnik 47. sjednica

Izvadak zapisnik 46. sjednica

Izvadak zapisnik 45. sjednica

Izvadak zapisnik 43. sjednica

Izvadak zapisnik 42. sjednica

Izvadak zapisnik 40. sjednica

Izvadak zapisnik 39. sjednica

Izvadak zapisnik 38. sjednica

Izvadak zapisnik 37. sjednica

Izvadak  zapisnik 36. sjednica

Izvadak zapisnik 35. sjednica

Izvadak zapisnik 34. sjednica

Izvadak zapisnik 33. sjednica

Izvadak zapisnik 32. sjednica

Izvadak zapisnik 31. sjednica

Izvadak zapisnik 30. sjednica

Izvadak zapisnik 29. sjednica

Izvadak zapisnik 27. sjednica

Izvadak zapisnik 25. sjednica

Izvadak zapisnik 24. sjednica

Izvadak zapisnik 26. sjednica

Izvadak zapisnik 23. sjednica

Izvadak zapisnik 22. sjednica

Izvadak zapisnik 21. sjednica

Izvadak zapisnik 20. sjednica

Izvadak zapisnik 19. sjednica

Izvadak zapisnik 18. sjednica

Izvadak zapisnik 17. sjednica

Izvadak zapisnik 16. sjednica

Izvadak zapisnik 15. sjednica

Izvadak zapisnik 14. sjednica

Izvadak zapisnik 13. sjednica

Izvadak zapisnik 12. sjednica

Izvadak zapisnik 10. sjednica

Izvadak zapisnik 09. sjednica

Izvadak zapisnik 08. sjednica

Izvadak zapisnik 07. sjednica

Izvadak zapisnik 06. sjednica

Izvadak zapisnik 05. sjednica

izvadak zapisnik 04. sjednica

Izvadak zapisnik 03. sjednica

Izvadak zapisnik 02. sjednica

Izvadak zapisnik 01. sjednica