Dječji vrtić Bambi

Podcentar Bambi

Ul. Princa Eugena Savojskog 4, 31000, Podravlje

Voditeljica: Ana Marija Kesegić

Telefon: 286-133

Mobitel: 099 469 7496

Pedagog: Marko Došen, mag.educ.paed.

Psiholog: Tatjana Mikloš, prof.

Zdravstvena voditeljica: Silvija Nikić

Senzomotorički vrt u Dv Bambi

Na dvorištu Dv Bambi, u suradnji sa roditeljima i u skladu sa potrebama djece smo uredili senzomotoričku stazicu i  mali vrt koji ju okružuje. Cilj projekta je bio osiguravanje kvalitetne

Kontaktirajte nas...

Za sva dodatna pitanja možete kontaktirati
naše stručne službe.

Skip to content