Kontakti

Ostvarite kontakt s nama

Vijenac Ivana Meštrovića 7, 31000 Osijek

Tel: 031/204-700

Fax: 031/204-701

E-mail: dvo@vrticiosijek.hr

Web: www.vrticiosijek.hr

OIB: 06828481465

IBAN: HR50 2360 0001 8312 0000 2

 
Služba pravnih kadrovskih i općih poslova

Ravnateljica: Ana Mihaljević, mag.educ.paed. 031/204-700

Tajnik: Ivana Prakatur, mag.iur. 031/204-714

Stručnjak zaštite na radu:

Nives Vidaković Posavac, univ. bacc. ing.cheming./mag. educ. chem. 091 204 7001

 
Služba financijsko računovodstvenih poslova

Voditelj službe: Alisa Norković, mag.oec. 031/204-705

Salda konti – kupci: 031/204-705, 031/204-710

Stručni referent nabave i tehničkih poslova: Željko Nikolić, dipl. oec. 091 621 9042

Stručni referent nabave i tehničkih poslova – stručnjak zaštite na radu:

Tomislav Bučanac, bacc. oec.  099 803 6788

Razvojna pedagoška služba

031/204-709

Stručni suradnici pedagozi:

Vladimirka Vidović, prof., univ. spec. oec. 099 204 70 00

Marko Došen, mag. educ. paed. 099 382 83 54

Marija Štambuk Čabaj, prof. 095 397 92 71

Dijana Markota, mag. educ. paed. 095 397 90 24

Andrea Josipović, mag. educ. paed. 099 497 77 39

 
Stručni suradnici psiholozi:

Tatjana Mikloš, prof. 099 204 70 46

Zrinka Lovrinčević, mag.psych., univ.spec.rehab.educ. 091 619 74 16

Dunja Marincel, mag. psych. 091 204 70 03

Ana Sladoja Kozić, mag.psych. 099 204 7042

 
Zdravstvene voditeljice:

Silvija Nikić, viša medicinska sestra 099 204 7005

Mirjana Vučković, bacc. med. techn. 095 204 7006

Ruža Havrlišan, bacc. med. techn. 095 204 7007

Gabrijela Car, univ. mag. med. techn. 099 312 6178 

Skip to content