Dječja igra

Kao što svi i znamo dječja igra je prva i osnovna djetetova aktivnost za njegov cjeloviti razvoj.
Različiti autori dječju igru definiraju kao:
„Igra kao najstariji oblik tjelesne i zdravstvene kulture i najautonomnija čovjekova aktivnost, spontana je i slobodno izabrana čovjekova aktivnost koju karakterizira raznovrsnost kretanja i prati snažan osjećaj ugode i zadovoljstva“.
„Igra je najizrazitiji oblik dječje aktivnosti, spontana je i dobrovoljna, a njen značaj leži u fizičkom, spoznajnom i socijalno-emocionalnom razvoju djeteta.“
„Igra je primarni način učenja o sebi, drugima i okolini; univerzalna je, svoj djeci poznata, instinktivna te bitan dio odrastanja i formiranja osobnosti. …“
„Igra je aktivnost jedne ili više osoba koja služi za razonodu i zabavu.“

Dakle, djeca predškolske dobi imaju potrebu za igrom, jer je ona njegova prirodna, osnovna životna aktivnost te im osigurava zdravo djetinjstvo.
Igra je tipična istraživačka aktivnost, odnosno poligon za cjelovit razvoj i ostvarenje svih djetetovih potreba: socijalnih, emocionalnih, tjelesnih i spoznajnih (opažanje, učenje, pamćenje, mišljenje, inteligencija).
Dakle, dječja igra doprinosi razvoju svih psihofizičkih funkcija djeteta, njegovih sposobnosti i znanja. Igrom se stvaraju uvjeti za formiranje emocionalno stabilne, socijalizirane (priprema djeteta za život u društvu i s drugima), za formiranje humanih vrijednosti kod djeteta te poticanje kreativne ličnosti. Dijete u igri istovremeno i oslobađa i razvija svoja osjećanja time što stalno doživljava novi odnos prema raznim aktivnostima, prema vršnjacima, prema vanjskom svijetu i sebi samome.
Značaj djetetove igre za njegov cjeloviti razvoj je višestruk. Igra je priprema djeteta za život.
Igre se mogu podijeliti na više načina, a ovo je jedna od podjela:
• Igra na ploči
• Igra s kartama
• Igra s loptom
• Govorna igra
• Igra s olovkom i papirom
• Igra igranja uloga
• Računalna igra
• Igra s kockama
• Enigmatika
A najčešće se u stručnoj literaturi razvrstava u tri kategorije:
• funkcionalna igra,
• simbolička igra i
• igra s pravilima
Karakteristike igre:
• Igra je slobodna i spontana aktivnost djeteta
• Sam proces igre važniji je od rezultata
• Tijek igre i njezin ishod su uvijek neizvjesni
• Igra je sažeto i skraćeno ponašanje (simbolička igra)
• Propisana je, u smislu prihvaćanja međusobnih dogovora i pravila koji vrijede do trenutka kad se uvode i vrednuju nove zakonitosti
• Igru karakterizira divergentnost, odnosno ponašanje organizirano na nov i neobičan način, gdje sve može biti i naopačke. Kod divergentnog mišljenja ne postoji nešto “što ne valja”, svaka komponenta igre je prihvatljiva
• Igra je fiktivna u odnosu na stvarni svijet
• Igra se odvija uglavnom zbog zadovoljstva koje pruža. Dijete se u igri osjeća nesputano i otvoreno, slijedi svoju koncepciju i zamišljeni tijek igre stoga je nije potrebno prekidati nepoželjnim intervencijama.
Dijete igru doživljava kao nešto ozbiljno jer u njoj zapravo istražuje, kombinira, isprobava i koristi različite strategije, a odrasli može biti poželjan suigrač ako i sam tako doživljava igru te uvažava zamisli i ideje djeteta i nenametljivo mu nudi nove mogućnosti.
Ovo je mali dio igara za djecu ranog i predškolskog uzrasta koje djeca vole:

Igre za djecu rane dobi (1-3 godine)

Pokretna igra “Skače vrabac po polju”

Noć je. Svi legnemo na tepih i spavamo. Sunce se budi i penje visoko. Ustajemo se, istežemo s rukama podignutim u vis.
Pjevamo pjesmicu uz pokrete
Skače vrabac po polju. Pogodite koga volim…jedan…dva…jedan…dva.. tebe volim ja.
Svi veselo skakućemo kao vrapčići uz glasanje živ, živ. Djeca biraju svog para, hvataju se za ruke i vrte se u krug.
Pjevamo pjesmicu uz pokrete: “Sklupčao se mali jež pa sad mirno spava”.
Svi se spustimo u čučanj i stavimo ruke na glavu. Ponovimo prvi stih tri puta “Boc, boc iglicama, ne diraj ga ručicama”. Kažiprstom bockamo dijete pored sebe. Na stih “Ne diraj ga ručicama” mašemo kažiprstom. “Bode, bode jež”, bockamo svoje noge u stojećem položaju.
“Bit će suza, bjež!”trčimo po sobi i pjevamo:”Bjež, bjež, bjež”
Razgibavanje uz priču i pjesmicu
Idemo u šumu
I nosimo meda(hodamo u krug, šake skupljamo kao da nešto nosimo)
Nosimo meda za baku i djeda(hodamo pogrbljeno)
Na ravnom puteljku idemo, idemo(raširenih ruku hodamo nogu pred nogu)
Preko panja skačemo(skačemo sunožno)
Dobre gljive skupljamo(u hodu se saginjemo)
Jabučice slatke beremo, beremo(dižemo se na prste i “beremo” jabuke)
Za medom se šuljamo, šuljamo(na prstima polako hodamo visoko podižući noge)
Kroz grmlje se provlačimo(hodam o između stolova u sobi)
Za zečićem trčimo, trčimo (trčimo u mjestu)
A onda u rupu bum! (čučnemo)

POKRETNE IGRE UZ PJESMU

SON MAKARON

U igri sudjeluju najmanje 2 igrača. Igra se u paru. U krugu igrači drže dlanove na dlanu igrača do sebe, pjevajući:“ Son makaron son fleron, marion, marion; leo, leo, dil dil dil; leo, leo dil dil dil, jedan, dva, tri, ispadaš iz igre ti.“
Uz pjevanje po slogu pjesme rukama plješću po dlanu suigrača. Kada pjesma završi treba izbjeći udarac po ruci od susjednog igrača gdje pjesma završava. Ukoliko ne izbjegne udarac ispada iz igre. Igra se do pobjednika.

OKOLO SALAŠA

Djeca su u kolu, dijete izabrano brojalicom staje u sredinu i bira si para, a ostali pjevaju:
„I okolo salaša /×2
Na veliki zbor
Ja se tebi klanjam /×2
I tebe uzimam.“
Izabrano dijete ulazi u kolo, hvataju se za ruke, poskakuju, a ostala djeca pjevaju:
„Sad se vidi sad se zna
Tko se kome dopada.
Oborili oči dole pa se vidi
Da se vole.“ /×2

CARE, CARE GOSPODARE

S jedne strane stoji grupa djece u vrsti, a s druge jedno dijete ( car ), okrenut leđima ostaloj djeci. Djeca postavljaju pitanje ( sami dogovaraju redoslijed tko je prvi i tako redom) : „ Care, care gospodare kol’ko ima sati?“
„Car“ odgovara:
Dva konjska ( dugi koraci)
Tri mišja ( kratki koraci)
Pet mačjih ( srednji koraci)
Jedan mravlji ( stopalo ispred stopala)…
Pobjednik je ono dijete koje prvo stigne do cara te ono postaje novi „car“.

PUŽU, PUŽIĆU

Djeca se kreću u kolu i pjevaju, a jedno dijete je “puž“ i čuči u sredini kola. Na kraju pjesme ono bira novoga „puža“.
Pjeva se:
„Pužu, pužiću, pokaži nam kućicu,
S nama ćeš se igrati, novog puža birati!“

BALON

Pjevamo:
„Rasti, rasti balon mali,
Da narasteš balon pravi,
Samo nemoj da nam pukneš
I na djecu puhneš!“
Djeca su u „hrpici“ i polako dok pjevaju šire se u formaciju kola, a kada otpjevaju pjesmu svi snažno puhnu.

ŠARENI PEŠKIRI

Pjevamo:
„Širi, širi šareni peškiri
Jedan, dva i tri okreni se Ana ti!
Djeca se kreću u kolu i pjevaju.
Kada odgojiteljica kaže ime djeteta, tada se to dijete okreće leđima prema sredini kruga. Igra je gotova kada se sva djeca okrenu i kreću leđima okrenuta krugu.

IGRE S POKRETIMA

X/O igra ili „Tri u nizu“
Igra je inačica stolne istoimene stolne igre i može se igrati u hodniku, garderobi, na terasi ili u dvorani.
Djeca su podijeljena u dvije ekipe. U svakoj ekipi može biti od 1 do 3 igrača. Na udaljenosti od 2ili 3 metra u sredini između prostora za igranje postavljena je iscrtana podloga sa devet polja. Ispred svake ekipe je košarica sa 5 manjih predmeta ( .Svaka ekipa naizmjenično trči do podloge i stavlja po jedan predmet. Rekviziti za svaku ekipu se moraju razlikovati ( npr, ekipa CRVENI ima češere a PLAVI male darove…).Nakon što stavi predmet na podlogu igrač se vraća na kraj svoje kolone a dijete iz protivničke ekipe trči i stavlja njihovu oznaku na podlogu. Pobjednik je ekipa koja prva složi tri predmeta u nizu ( pravocrtno, vodoravno ili dijagonalno ).Kod svakog ponavljanja igre mijenja se ekipa koja počinje igru tj, koja prva stavlja oznaku na podlogu.

TKO ĆE SKUPITI VIŠE ?

Djeca su podijeljena u dvije ili više ekipa i stoje u koloni.. Na jednakoj udaljenosti od svake ekipe nalaze se predmeti koje djeca trebaju što prije prenijeti u oznake koje se nalaze ispred njihove kolone. Na znak „ kreni“ ili zvučni signal prvi iz kolone trči i donosi jedan predmet i trčeći ga stavlja u označen prostor ispred svoje ekipe i daje znak svom suigraču da može krenuti( npr. dotaknuti ispruženu ruku ) a on staje na kraj kolone .Igra traje dok se ne pokupe svi predmeti a pobjednik je ekipa koja je prenijela više predmeta.
Igra se u mlađoj skupini igra tako da sva djeca idu po predmete istovremeno .Donose po jedan predmet i vračaju se po sljedeći. Zbog što većeg broja ponavljanja treba pripremiti što veći broj predmeta koji se prenose.

NAGAZI SIJENU

Jedno je dijete lovac. Njegov je zadatak nagaziti sjenu drugog djeteta. Ostala djeca slobodno trče po i biježe od njega. Kad nagazi sjenu drugog djeteta uloge se mijenjaju.
Igra je namijenjena za igru na otvorenom. Broj igrača neograničen. Zbog kvalitete igre dobro je označiti teren za igru.

 

[foogallery id=”1665″]

Skip to content