Obavijesti i upute o testiranju za radno mjesto spremač/ica

OBAVIJEST I UPUTE O TESTIRANJU, POPIS KANDIDATA/KINJA ZA PISMENO TESTIRANJE ZA RADNO MJESTO SPREMAČ/ICA

(NATJEČAJ OBJAVLJEN 07.11.2023. GODINE)

Povjerenstvo za pregled natječajne dokumentacije natječaja objavljenog na stanicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na oglasnoj ploči i web stranici Dječjeg vrtića Osijek od 07.11.2023. godine za prijam u radni odnos na neodređeno- 2 izvršitelja/ica i na određeno vrijeme- 2 izvršitelja/ica   utvrdilo je popis kandidata koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave, te koji ispunjavaju propisane formalne uvjete po natječaju.

Testiranje od strane Povjerenstva Dječjeg vrtića Osijek (pisani dio) će se održati  20.11.2023. godine s početkom u 10,00 sati u prostorijama Dječjeg vrtića Osijek, Vijenac Ivana Meštrovića 7, Osijek (suteren).          

Kandidati koji ne pristupe pismenom testiranju u navedeno vrijeme, neće moći pristupiti istom te će se smatrati da su odustali od natječajnog postupka.           

Svi su kandidati/kinje dužni sa sobom imati važeću osobnu iskaznicu.

Kandidati/kinje koji ne pristupe testiranju smatra se da su povukli prijavu na javni natječaj i više se neće smatrati kandidatima.

RASPORED I SADRŽAJ TESTIRANJA

Testiranje će se provesti na sljedeći način:

 • Pismena provjera znanja – provjera znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta spremač/ica
 • Razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama

Maksimalan broj bodova koji kandidati/kinje mogu ostvariti na provjeri znanja iznosi  50 bodova – 30 bodova iz pisanog testiranja i 20 bodova temeljem provedenog razgovora (intervjua).

Izvori za pripremu provjere znanja su:

 1. Program zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima (“Narodne novine” broj 105/02,55/06 i 121/07 )
 2. Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (“Narodne novine” br. 63/2008 i 90/10).
 3. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj: 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22)

 

   PRAVILA TESTIRANJA

 1. Po dolasku na provjeru znanja od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Testiranju ne mogu pristupiti kandidati/kinje koji ne mogu dokazati identitet, osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radno mjesto za koje se obavlja testiranje.
 2. Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata/kinja započet će se s testiranjem
 3. Za pismenu provjeru znanja kandidatima/kinjama će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja.

Pismena provjera znanja za kandidate/kinje sastoji se od:

 • Provjera znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta spremač/ica
 • Pismena provjera znanja traje ukupno 45 minuta

Za vrijeme pismene provjere znanja NIJE DOPUŠTENO:

 • koristiti se bilo kakvom literaturom ili bilješkama;
 • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva
 • napuštati prostoriju u kojoj se vrši provjera znanja;
 • razgovarati s ostalim kandidatima ili na drugi način remetiti mir i red

Ukoliko kandidat/kinja postupi na nedopušteni prethodno opisan način bit će udaljen s testiranja, a njegov rezultat Povjerenstvo neće niti ocjenjivati, te će se smatrati da je kandidat/kinja povukao prijavu na natječaj.

 1. Kandidati/kinje koji postignu na pismenom testiranju 50 % i više bodova, pristupaju na razgovor (intervju) s Povjerenstvom za odabir kandidata.
 2. Razgovor (intervju) s Komisijom za odabir kandidata održat će se nakon ocijenjenog  Popis kandidata koji mogu pristupiti razgovoru će se objaviti na web stranici Dječjeg vrtića Osijek www.vrticiosijek.hr.
 3. Nakon provedenog razgovora (intervjua), Povjerenstvo će utvrditi rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na provjeri znanja i razgovoru.

 

Popis kandidata koji su ostvarili  pravo na pismeno testiranje:

 1. Avdija Senada
 2. Barjaktarević Daria
 3. Cerovac Ines
 4. Černava Ana
 5. Dragišić Dubravka
 6. Dukmenić Jelena
 7. Grgošević Tatjana
 8. Hazenauer Daria
 9. Jerković Mirjana
 10. Jukić Ivana
 11. Klen Valentina
 12. Komljen Vlasta
 13. Kovačević Ljiljana
 14. Mastelica Božana
 15. Matković Gorana
 16. Matković Ivona
 17. Mazur Petra
 18. Mihić Barica
 19. Mitrić Jelena
 20. Nađ Maja
 21. Nešković Snežana
 22. Nikolić Biljana
 23. Popović Snježana
 24. Severić Višnja
 25. Vrdoljak Ivanka
Skip to content