Prvi puta u dječjem vrtiću Osijek – radionice za darovitu djecu

Naš cilj kao odgojno-obrazovne ustanove je osluškivati i poštivati djetetove osobne potrebe, sposobnosti i mogućnosti te ostvariti sve uvjete u kojima će se iste moći zadovoljiti i poticati.  U skladu s tim, prepoznajemo tijekom dugog niza godina pojedinu djecu koja traže nešto drugačiji pristup u odnosu na svoje vršnjake jer imaju specifičnije potrebe, interese, sposobnosti i mogućnosti. To su djeca koja iznenađuju svojom znatiželjom, kreativnim načinima mišljenja i rješavanja problema, snažnoj unutarnjoj motivaciji za usvajanjem znanja i vještina u području interesa. Ona ranije sazrijevaju te uče značajno brže i drugačije od svojih vršnjaka. Takve i slične osobine pomoću kojih ista djeca postižu izrazito iznadprosječne rezultate u jednom ili više područja zovemo darovita djeca.

U nastojanju da takvoj djeci omogućimo adekvatni pristup i doprinesemo ostvarenju svih njihovih potencijala, ove pedagoške godine po prvi puta u Dječjem vrtiću Osijek započelo se s radionicama za darovitu djecu.  Time smo napravili korak naprijed prema ostvarenju naše vizije cjelovitog razvoja djeteta.

Radionicama za darovitu djecu, prethodilo je intenzivno praćenje i identifikacija potencijalno darovite djece pomoću psihologijskih mjernih instrumenata, edukacija odgojitelja za rad s potencijalno darovitom djecom, te informiranje roditelja o specijaliziranom kraćem programu za potencijalno darovitu djecu i konačno uključivanju njihove djece u ovakav oblik rada koji dio programa javnih potreba.

Ciklus radionica simbolično je otvoren povodom 16. Tjedna psihologije u veljači 2023.

Cilj nam je stvoriti optimalne uvjete u kojima će potencijalno darovita djeca moći ostvariti puni razvoj svojih potencijala. Navedeni program provodi se u vidu radionica jednom tjedno u poslijepodnevnim terminima u podcentru Krijesnica.

Dječji vrtić Osijek ovakvim svojim angažmanom nastoji povećati svijest zajednice o potencijalno darovitoj djeci.

Skip to content