Izbor spremačica

Objavljeno Posted in Natječaji, Novosti

Sukladno članku 43. stavak 1. točka 1. Statuta Dječjeg vrtića Osijek(KLASA: 601-02/14-02/01, URBROJ: 2158/87-03/14-110 od 12.03.2014. i KLASA: 601-02/15-02/01, URBROJ: 2158/87-05-14-02 od 17.09.2015.) Upravno vijeće, na sjednici održanoj dana 02.04.2019. […]