Obavijest o upisu djece

Objavljeno Posted in Novosti

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Osijek dana 16.04.2018. donosi
OBAVIJEST O UPISU DJECE
u program odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2018./2019.
na području grada Osijeka i općine Čepin

 

POSTUPAK UPISA DJECE SASTOJI SE IZ TRI DIJELA:

1. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA UPIS S DOKUMENTACIJOM
od 23. 04. 2018. do 04. 05. 2018.

2. INICIJALNI RAZGOVOR
od 14. 05. 2018. do 25. 05. 2018.

3. PLAĆANJE AKONTACIJE, POTPISIVANJE UGOVORA I IZDAVANJE RJEŠENJA
od 08. 06. 2018. do 21. 06. 2018.

 

1. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA UPIS S DOKUMENTACIJOM
Ispunjeni zahtjevi za upis s potpunom dokumentacijom predavat će se u upravnoj zgradi Dječjeg vrtića Osijek, Vij. Ivana Meštrovića 7, 2 kat.

Zahtjevi će se moći podnositi u vremenu
od 23. 04. 2018. do 04. 05. 2018. prema sljedećem rasporedu:

23. 04., 24. 04. – poslijepodne od 12.00 do 18.00 sati
25. 04., 26. 04. i 27. 04. – prijepodne od 07.30 do 15.00 sati
30. 04. – prijepodne od 07.30 do 12.00
02. 05. i 03. 05. – poslijepodne od 12.00 do 18.00 sati
04. 05. – prijepodne od 07.30 do 15.00 sati

Dokumentacija potrebna za upis djeteta u vrtić
• Popunjen zahtjev za upis u vrtić
• Presliku rodnog lista za dijete (bez obzira na datum izdavanja isprave)
• Uvjerenje o prebivalištu (ili boravištu) ili presliku osobne iskaznice za roditelja korisnika usluga
• Potvrda o zaposlenju izdana od poslodavca
• Potvrdu o drugim činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti kod upisa http://vrticiosijek.hr/wp-content/uploads/2018/04/Pravilnik-o-upisu-1.pdf
• Rješenja, potvrde i ostala dokumentacija temeljem koje roditelji ostvaruju olakšicu pri plaćanju (odnosi se na nezaposlene roditelje, roditelj umirovljenik, roditelj korisnik usluga Centra za socijalnu skrb, samohrani roditelj, roditelj invalid s utvrđenim invaliditetom 80% i više, obitelji s više djece – Pravila o uvjetima i načinu sudjelovanja roditelja u cijeni programa dječjih vrtića i jaslica u Dječjem vrtiću Osijek ; http://vrticiosijek.hr/wp-content/uploads/2018/04/Pravila_roditelji.pdf)
• Popunjen inicijalni upitnik
• Popunjen anketni upitnik o radu vrtića u poslijepodnevnim satima
• Preslika kartona cijepljenja (preslika)

Obrazac zahtjeva, inicijalni upitnik i anketni upitnik mogu se preuzeti
na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića Osijek www.vrticiosijek.hr
Sve informacije dostupne su i na telefon 031 204 709.

2. INICIJALNI RAZGOVOR

Inicijalni razgovor obavlja se sa svom djecom i roditeljima koji su predali zahtjev za upis u vrtić.
Inicijalni razgovori obavljati će se u vremenu od 14. 05. 2018. do 25. 05. 2018.
sukladno terminu koji će roditelji dobiti prilikom podnošenja zahtjeva za upis.
Razgovori će se održavati u Upravi Dječjeg vrtića Osijek, Vij. I. Meštrovića 7, 2 kat.

Roditelj je obavezan na inicijalni razgovor dovesti dijete koje upisuje u vrtić.

3. PLAĆANJE AKONTACIJE, POTPISIVANJE UGOVORA I RJEŠENJA

Plaćanje akontacije, potpisivanje ugovora i izdavanje rješenja obavljat će se
u vremenu od 08. 06. 2018. do 21. 06. 2018. u Upravi Dječjeg vrtića Osijek,
Vij. Ivana Meštrovića 7 (blagajna u prizemlju zgrade) kako slijedi:
od 08. 06. do 15. 06. 2018. u vremenu od 7.00 – 15.00 sati
od 18.06. do 21. 06. 2018. u vremenu od 7.00 – 17.00 sati

REZULTATI UPISA BITI ĆE OBJAVLJENI 06. 06. 2018. U SVIM OBJEKTIMA.
RODITELJSKI SASTANAK ZA NOVOUPISANU DJECU ODRŽAT ĆE SE
28. 06. 2018. u 18.00 sati u objektu u koje je dijete upisano.

 

KLASA: 601-02/18-08/05

URBROJ: 2158/87-05-18-03

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:

Aleksandar Mihajlović, prof.

 

 

POPIS DJEČJIH VRTIĆA/JASLICA

1. Dječje jaslice IVANČICA, I. Tijardovića 4
2. Dječji vrtić MAK, Vij. Murse 8
3. Dječji vrtić/jaslice STRIBOR, Vij. Ivana Meštrovića 7a
4. Dječji vrtić/jaslice JAGLENAC, Krstova 99a
5. Dječji vrtić BAMBI, P. E. Savojskog 4, Podravlje
6. Dječji vrtić RIBICA, Osječka 64, Sarvaš
7. Dječji vrtić SUNČICA, Kolodvorska 61a
8. Dječji vrtić/jaslice JELENKO, Bele Bartoka 55a
9. Dječji vrtić/jaslice JOSIPOVAC, M. Marulića 18a
10. Dječji vrtić/jaslice ZVONČIĆ, Ul. Grada Vukovara 2a, Čepin
11. Dječji vrtić/jaslice BUBAMARA, Ul. P. Pejačevića 21
12. Dječji vrtić/jaslice LATICA Vij. A. Cesarca 15A
13. Dječji vrtić VEDRI DANI, L. Jägera 16
14. Dječji vrtić/jaslice POTOČNICA, Ul. I. Kršnjavoga 29
15. Dječje jaslice (do 2 godine), CVRČAK, Strossmayerova 145
16. Dječji vrtić NEVIČICA, Opatijska 68a
17. Dječji vrtić/jaslice MASLAČAK, Velaluška bb
18. Dječji vrtić/jaslice KRIJESNICA, Korčulanska 3
19. Dječji vrtić KOSJENKA, Ul. K. P. Svačića 36a
20. Dječji vrtić/jaslice JABUKA, Vij. I. Česmičkog 7a
21. Dječji vrtić VRAPČIĆ, V. Mačeka 10, Tenja
22. Dječji vrtić PČELICA, Gacka 1a
23. Dječji vrtić SJENČICA, Sjenjak 8
24. Dječji vrtić KOCKICA, Vij. Lipa bb
25. Dječje jaslice TRATINČICA, Gacka 1b
26. Dječji vrtić RADOST, Zagrebačka 10

Obavijest o upisu djece u program odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2018./2019. na području grada Osijeka i općine Čepin

 

Dokumentacija za upis:

Zahtjev za upis djeteta u dječji vrtić/jaslice

Inicijalni upitnik za roditelje

Upitnik za roditelje o potrebi za uslugama Dječjeg vrtića Osijek u poslijepodnevnim satima