Obavijesti i upute o testiranju za radno mjesto spremač/ica

Objavljeno Posted in Novosti

Obavijest i upute o testiranju, popis kandidata/kinja za pismeno testiranje za radno mjesto spremač/ica

(NATJEČAJ OBJAVLJEN  30.09.2020. GODINE)

Obavijesti i upute o testiranju za radno mjesto  spremač/ica

 

Povjerenstvo za pregled natječajne dokumentacije natječaja objavljenog na stanicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na oglasnoj ploči i web stranici Dječjeg vrtića Osijek od 30.09.2020. godine za prijam u radni odnos na neodređeno i na određeno vrijeme  utvrdilo je popis kandidata koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave, te koji ispunjavaju propisane formalne uvjete po natječaju.

 

Testiranje od strane Povjerenstva Dječjeg vrtića Osijek (pisani dio) će se održati 20.10.2020. godine s početkom u 08,00  sati (grupa 1- kandidati od broj 1 do broja 35) i u 09,00 sati (grupa 2- kandidati od rednog broja 36 do 70) u prostorijama Dječjeg vrtića  Osijek, Vijenac Ivana Meštrovića 7, Osijek (suteren).

 

Svi su kandidati/kinje dužni sa sobom imati važeću osobnu iskaznicu.

Kandidati/kinje koji ne pristupe testiranju smatra se da su povukli prijavu na javni natječaj i više se neće smatrati kandidatima.

 

RASPORED I SADRŽAJ TESTIRANJA

 

Testiranje će se provesti na sljedeći način:

 • Pismena provjera znanja – provjera znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta spremač/ica
 • Razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama

Maksimalan broj bodova koji kandidati/kinje mogu ostvariti na provjeri znanja iznosi  35 bodova – 30 bodova iz pisanog testiranja i 5 bodova temeljem provedenog razgovora (intervjua).

 

Izvori za pripremu provjere znanja su:

1. Program zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima (“ Narodne novine” broj 105/02 , 55/06 i 121/07 )
2. Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (“Narodne novine” br. 63/2008 i 90/10).
3. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj: 10/97, 107/07 i 94/13)

 

   PRAVILA TESTIRANJA

 1. Po dolasku na provjeru znanja od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Testiranju ne mogu pristupiti kandidati/kinje koji ne mogu dokazati identitet, osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radno mjesto za koje se obavlja testiranje.
 2. Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata/kinja započet će se s testiranjem
 3. Za pismenu provjeru znanja kandidatima/kinjama će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja.

Pismena provjera znanja za kandidate/kinje sastoji se od:

 • Provjera znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta spremač/ica
 • Pismena provjera znanja traje ukupno 60

Za vrijeme pismene provjere znanja NIJE DOPUŠTENO:

 • koristiti se bilo kakvom literaturom ili bilješkama;
 • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva
 • napuštati prostoriju u kojoj se vrši provjera znanja;
 • razgovarati s ostalim kandidatima ili na drugi način remetiti mir i red

Ukoliko kandidat/kinja postupi na nedopušteni prethodno opisan način bit će udaljen s testiranja, a njegov rezultat Povjerenstvo neće niti ocjenjivati, te će se smatrati da je kandidat/kinja povukao prijavu na natječaj.

 

 1. Kandidati/kinje koji postignu na pismenom testiranju 50 % i više bodova, pristupaju na razgovor (intervju) s Povjerenstvom za odabir kandidata.
 2. Razgovor (intervju) s Komisijom za odabir kandidata održat će se nakon ocijenjenog  Popis kandidata koji mogu pristupiti razgovoru će se objaviti na web stranici Dječjeg vrtića Osijek www.vrticiosijek.hr.
 3. Nakon provedenog razgovora (intervjua), Povjerenstvo će utvrditi rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na provjeri znanja i razgovoru.

 

POPIS KANDIDATA/KINJA ZA PISMENO TESTIRANJE ZA RADNO MJESTO SPREMAČ/ICA

 1. Ljubica Lubina
 2. Sanja Jović-Turić
 3. Vesna Čižić
 4. Helena Vidić
 5. Ivana Vuknić
 6. Ljubica Tomić
 7. Ksenija Matijević
 8. Anita Šlat
 9. Dragana Andel
 10. Ljubica Vidović
 11. Nataša Bašić
 12. Dubravka Đerđ
 13. Gordana Kojić
 14. Marica Petrušić
 15. Ivana Becker
 16. Natalija Mrkonjić
 17. Snježana Nikolić
 18. Vanja Bingold
 19. Davorka Agotić
 20. Zdenka Klobučar
 21. Slavica Glogač
 22. Marina Fijačko
 23. Daliborka Bekić
 24. Adriana Milić
 25. Roberta Župančić
 26. Nikolina Nikšić
 27. Ljiljana Kovač
 28. Ljubica Borković
 29. Danica Županić
 30. Zdenka Dubravac
 31. Ana-Maria Saljihi
 32. Lidija Marošević
 33. Krešimir Pejić
 34. Dajana Horvat
 35. Igor Periš
 36. Marija Džaić
 37. Mirjana Mučel
 38. Jadranka Budimir
 39. Dubravka Božić
 40. Tea Šurk
 41. Božica Vuletić
 42. Stana Markioli
 43. Nikola Redžić
 44. Lidija Mrkonjić
 45. Doris Kovačević
 46. Gabrijela Milković
 47. Jasmina Užarević
 48. Silvija Juriša
 49. Monika Mrožik
 50. Martina Kovačević
 51. Leonela Horvat
 52. Slobodanka Bijelić
 53. Marija Kocman
 54. Mirela Sep
 55. Snježana Popović
 56. Nada Vujić
 57. Katica Pivač
 58. Gordana Marković Juričak
 59. Ivona Buček
 60. Mirela Hodić
 61. Dunja Purkar
 62. Tihana Erdeši
 63. Martina Barišić
 64. Gordana Inhof
 65. Sanja Teteši
 66. Bojana Gotal
 67. Maja Lustig
 68. Dragana Herjavec
 69. Maja Ćoralić
 70. Branka Turinski