Odluka o zasnivanju radnog odnosa-odgojitelj/ica

Objavljeno Posted in Natječaji

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Osijek, na sjednici održanoj dana 17.07.2019., je donijelo

O d l u k u

 

1. Nakon provedenog natječaja za prijem odgojitelj/ica na neodređeno vrijeme-19 izvršitelja/ica odlučeno je da će se radni odnos zasnovati sa:

Martina Kiš
Sara Hrgović
Mirta Vidić
Karolina Čelig Uldrijan
Antonia Valentić
Ana-Marija Kesegić
Andrea Harhaj
Nedeljka Mrđa
Barbara Čvagić
Ivana Markić
Marija Petrović
Zorica Faraho
Ivana Gelemanović
Petra Stanić Klobučar
Milena Stijić
Andrea Kečinović
Ljiljana Pavlović
Gordana Živković
Matea Miličić

2. Nakon provedenog natječaja za prijem odgojitelj/ica na određeno vrijeme-17 izvršitelja/ica (do 31.07.2020.) odlučeno je da će se radni odnos zasnovati sa:

Ivana Gorjanac
Natalija Vidaković
Ana Krmpotić
Ivana Vukasović
Mihaela Nađ
Hana Per
Martina Buhin
Ena Krišto
Antonija Pejičić
Ivona Ament
Sanja Pavić
Marija Varžić
Martina Zetović
Branka Radmanović
Josipa Zadro
Ana-Marija Đurđević
Katica Vojvodić

3. Nakon provedenog natječaja za prijem odgojitelj/ica na određeno vrijeme-2 izvršitelja/ica ( zamjena za rodiljni/roditeljski dopust) odlučeno je da će se radni odnos zasnovati sa:

Marijana Knjeginić
Ivana Turković

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 601-02/19-08/10
URBROJ: 2158/87-05-19-02
Osijek, 17.07.2019.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:

Aleksandar Mihajlović, prof.

 

Odluka-odgojiteljica (pdf)