Odluka o zasnivanju radnog odnosa spremač/ica

Temeljem članka 26. stavak 7. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) Upravno vijeće na sjednici održanoj 18.3.2024. godine donosi sljedeću

O D L U K U
o zasnivanju radnog odnosa

 

1. Nakon provedenog natječaja za radno mjesto spremač/ica, na neodređeno vrijeme, 3 izvršitelja/ice, koji je objavljen na oglasnoj ploči, na web stranici Dječjeg vrtića Osijek i na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u trajanju od 27.2.2024. do 6.3.2024. godine odlučeno je da će se radni odnos zasnovati sa sljedećim kandidatkinjama:

1. Slavica Ćosić

2. Dubravka Dragišić

3. Nataša Janković

2. Nakon provedenog natječaja za radno mjesto spremač/ica, na određeno vrijeme, do povratka privremeno nenazočne radnice na rad, 1 izvršitelj/ica, koji je objavljen na oglasnoj ploči, na web stranici Dječjeg vrtića Osijek i na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u trajanju od 27.2.2024. do 6.3.2024. godine odlučeno je da će se radni odnos zasnovati sa sljedećom kandidatkinjom:

Jelena Dukmenić

3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

dr.sc.Sanda Pašuld, dipl.iur.

Skip to content