Montessori program

Maria Montessori (1870.-1952.g) talijanska je pedagoginja i jedna od najvažnijih osoba modrenoga odgoja. Posvetila je život zastupanju prava djeteta i dokazivanju njegovih izvanrednih sposobnosti. Sama stvara svoju vlastitu metodu koja ima za cilj POMOĆI OSOBNOSTI DJETETA kako bi steklo svoju NEOVISNOST.

 1. Montessori sama o sebi kaže: „Sama na kraju ne želim biti pozdravljena kao veliki pedagog ovog stoljeća, nisam učinila ništa drugo nego PROUČAVALA dijete, primala i izražavala ono što mi je ono samo dalo, i to je nazvano Montessori metodom. Rekla bih da sam više od svega djetetov tumač.” (M.M. Educazione per un mondo nuovo, Garzanti, Milano, 1995. str.17)

 

ŠTO JE MONTESSORI PEDAGOGIJA?

U središtu je DIJETE koje kaže „Pomozi mi da to učinim sam” – odgojitelj usmjerava dijete prema samostalnom rješenju postavljenog problema, potiče se zadovoljstvo onime što su samostalno postigli. Mlađa i starija djeca rade zajedno jer se time želi potaknuti razvoj empatije kod starijih, odnosno, osamostaljivanje kod mlađih.

Cilj Montessori pedagogije je jačanje djetetovog samopouzdanja i izgradnja samostalnosti.

Pripremljena okolina uključuje pribor za rad i aktivnosti koje djeluju poticajno na dječju znatiželju, te ona uče otkrivajući.

 • Djeca napreduju vođena vlastitim potrebama te prema tomu izabiru i područja svog interesa.
 • Ovakav rad im omogućuje razvijanje osjetila, koordinacije i kontrole pokreta, koncentracije, te ponavljanje aktivnosti, pri čemu stječu samopouzdanje i samostalnost.

 

NAČELA RADA U MONTESSORI PEDAGOGIJI

 • načelo upijajućeg um
 • načelo pripremljenog okruženja
 • načelo promatranja
 • načelo slobodnog izbora i ponavljanja
 • načelo osobnog tempa i trajanja rada
 • načelo provjere ispravnosti
 • načelo discipline
 • načelo mirovanja
 • načelo lekcije u tri stupnja
 • načelo dobne heterogenosti skupine

 

PRIPREMLJENA OKOLINA

“Glavni cilj pripremljene okoline je da, koliko je god moguće, učini dijete neovisnim od odraslih” (M. Montessori, Tajna djetinjstva, 1966.)

Pripremljena okolina je mirna i dobro strukturirana okolina u kojoj postoji puno kretanja i aktivnosti te potiče:

 • samostalno učenje i istraživanje
 • slobodan izbor aktivnosti i učenje po vlastitom ritmu
 • slobodu i samodisciplinu

 

Principi pripremljene okoline:

 1. Sloboda (dijete mora biti slobodno u svom istraživanju kroz slobodu kretanja, izražavanja, izbora aktivnosti i druženja u grupi)
 2. Red i struktura  (soba je mikrokozmos koji održava red i strukturu i u njoj su Montessori materijali složeni po redu-cjelinama: vježbe svakodnevnog života, vježbe senzomotorike, vježbe za matematiku, vježbe za jezik, materijal za kozmički odgoj)
 3. Ljepota  (namještaj i materijali moraju biti lijepi, predmeti privlačni, a prostor treba odisati jednostavnošću, skladom, toplinom i ljubavi jer kao takav poziva dijete na aktivnost)
 4. Prirodnost  (Većina materijala je od drveta, a materijal po dimenzijama odgovara dječjoj ruci i svojim oblikom navodi dijete da shvati ciljanu svrhu svakog pojedinog dijela, važno je da u vježbama svakodnevnog života uvijek ima predmeta koji su lomljivi (vrčevi, čaše…)
 5. Socijalni princip (mnogo djece, a svaki materijal u grupi prisutan samo u jednom primjerku, što je vrlo važno za razvijanje socijalnih vještina(strpljivost, disciplina), kao i to što su heterogene dobne skupine, dok je uloga odgojitelja –pasivan promatrač)
 6. Intelektualni princip (razvoj cjelokupne osobnosti djeteta, dolazi do slobode razvoja vlastitih potencijala)

 

Materijali su raspoređeni na otvorene police. Pribor se postavlja od lakšeg prema težem, odnosno od konkretnog prema apstraktnom.  Svaka aktivnost stoji na određenom mjestu koje se ne mijenja zato da bude dostupna drugoj djeci koja su zainteresirana ili da se kasnije lakše pronađe. On je izrađen u živim bojama, većina materijala je izrađena iz drveta, a drvo je najugodniji materijal za rukovanje, po dimenzijama odgovara dječjoj ruci i svojim oblikom navodi dijete da shvati ciljanu svrhu svakog pojedinog dijela.  Jedinstveni su u cijelom svijetu te u sobi postoji samo jedan primjerak određene aktivnosti.

 

Montessori materijal složen je na policama po cjelinama: vježbe svakodnevnog života, vježbe senzomotorike, vježbe za matematiku, vježbe za jezik i materijal za kozmički odgoj.  U vježbama svakodnevnog života dijete rukuje predmetima kojima se služimo u svakodnevnim aktivnostima, vrčevi, zdjelice, tanjurići, četkice, žličice, krpice, tkanine i slično.

Odgojitelji djeci moraju objasniti kako se pribor upotrebljava, a zatim je na djeci da sami odluče kako i koliko dugo će se njime baviti.  Svaka aktivnost sadrži ‘kontrolu pogreške’ koja potiče na pažljivije izvođenje vježbi. Također, svaka aktivnost radi na razvijanju jedne vještine, npr., ako dijete želi naučiti kako kopčati gumb, odabrat će tzv. ‘okvir za oblačenje’.

 

LEKCIJA U TRI STUPNJA

Odgojitelj uvodi dijete u materijal preko lekcija koja se sastoje od tri koraka. On pritom vrlo malo objašnjava, a više pazi na rukovanje s materijalom:

 1. Odgojitelj pokaže materijal („Ovo je…“)
 2. Odgojitelj provjerava znanje („Pokaži mi…“)
 3. Odgojitelj procjenjuje razumijevanje („Što je ovo…“)

 

LJUDSKE SKLONOSTI – sadržane i razvijaju se radom s didaktičkim materijalom Montessori pedagogije

 • orijentacija
 • istraživanje
 • komunikacija
 • djelovanje
 • rukovođenje (od uhvatiti do shvatiti)
 • mišljenje (razvijanje svijesti o sebi)
 • red (razvija osjećaj sigurnosti)
 • rad (dijete radi i kada se igra)
 • ponavljanje (dok ne osjeti zadovoljstvo)
 • točnost (rad treba imati učinak, rezultat rada)
 • usavršavanje (teži biti bolji)

 

RAZDOBLJA POSEBNE OSJETLJIVOSTI U RAZVOJU DJETETA

 

 • 5 – 3.g.- izražavanje vlastitih misli
 • 18 mj – 6.g.- izražavanje govora
 • 5 – 4.5 g. – razvoj pisanja
 • 5 – 6.g. – razvoj čitanja
 • 8 mj – 2.5 g. – posebna osjetljivost za red
 • 15 mj – 2.g. posebna osjetljivost za sitne detalje
 • 1 – 3.5 g – posebna osjetljivost za spretnost u kretanju
 • – 6. g. – posebna osjetljivost za društveno ponašanje

 

ZAJEDNIČKE OSOBINE SVIH RAZDOBLJA

 • SVEPRISUTNOST (kod svakoga djeteta do 6.g.)
 • PREKLOPIVOST (dva razdoblja se mogu preklopiti, ali ne u svom vrhuncu)
 • VREMENSKA OGRANIČENOST (kada razdoblje prođe, vještinu ili sposobnost je teže razviti)
 • UOČLJIVOST (dijete uči s veseljem, brzo i s lakoćom)

DIJETE ZADRŽAVA ZAUVIJEK ONO ŠTO USVOJI U RAZDOBLJIMA POSEBNE OSJETLJIVOSTI!

U programu M. Montessori za djecu od 3-6 godina nalazimo pet odgojnih područja:

 1. PRAKTIČNI ŽIVOT (pomažu djetetu da se osamostali, da zna pomoći samo sebi, da ne ovisi o drugima.Također imaju važnu ulogu u razvijanju grube i fine motorike.)
 2. SENZOMOTORIKA (potiče dijete na korištenje i izoštravanje svih osjetila)
 3. MATEMATIKA (konkretiziranje matematičkih pojmova i računskih operacija)
 4. JEZIK (predčitalačke vještine, prepoznavanje slova, glasova, čitanje i pisanje)
 5. KOZMIČKI ODGOJ (djeca upoznaju zemljopis, kulturu, povijest, umjetnost, znanost)

U igrama tišine dijete stječe samopouzdanje, postaje neovisno i uči se socijalnom ponašanju, a tišinu treba promatrati kao jedan od najznačajnijih i temeljnih principa Montessori odgoja – pri tom radu privremeno i sve više dolazi do tihog i sabranog udubljivanja u aktivnost te dolazi do „aktivne meditacije“.

 

OSVRTI ODGOJITELJICA I STRUČNE SURADNICE PEDAGOGINJE:

 

“Dolaskom u našu sobu, djeca sjedaju oko elipse i vježbom tišine započinjemo naš dan. Slušajući opuštajuću glazbu uz tinjanje svijeće, djeca pronalaze u sebi mir, koji ih dalje vodi kroz dan i u radu s Montessori priborom. Budući da se još uvijek upoznajemo s radom u Montessori okolini i s priborom, ponavljam dogovorena pravila i pomažem u prezentaciji rada.

Djeca s velikom željom i radoznalošću, prema svojim mogućnostima i željama, biraju pribor s kojim će raditi. 

Nakon završenog rada, djeca uredno vraćaju pribor na mjesto.

Poštivajući Montessori načela, nastojim djeci omogućiti opuštajuću, poticajnu i motivirajuću okolinu koja će im pomoći na njihovom putu odrastanja.”

(Jelena Čaić, Montessori odgojiteljica)

 

” Nakon višegodišnjeg rada u redovitoj odgojnoj skupini rad u Montessori skupini je potpuno novo iskustvo. Montessori pedagogija obilježena je idejom: “Pomozi mi da to učinim sam.” U okruženju koje je oblikovano po mjeri djeteta, bogato didaktičkim materijalom koji potiče samostalan rad, moja uloga odgojitelja se potpuno mijenja. Djeca kroz niz vježbi i pomoću posebno oblikovanog materijala uistinu uče sama. Moja uloga je promatrati dječje individualne potrebe i interese, podržavati ih i poticati  cjeloviti razvoj pripremanjem okoline koja omogućuje slobodan izbor aktivnosti, izravno stjecanje iskustva, odnosno učenje činjenjem. “Nije posao nas-odraslih da poučavamo nego da pomažemo dječjem umu da izvrši svoj zadatak: da se razvije.” M.M.” 

(Zlata Patarić, Montessori odgojiteljica)

 

” Od samog početka svoje edukacije u Montessori pedagogiji, privlačila me činjenica (spoznaja) da ovakav način rada pomaže djeci da se osnaže tj. da rade na svojoj samostalnosti i tako se praktično pripremaju za život.

Zbog manjeg broja djece  i same prirode ove pedagogije, omogućena nam je individualizacija rada s djecom koji odgovara specifičnim potrebama i potencijalima pojedinog djeteta.

Zbog svoje pripremljene okoline i didaktičkog materijala koji sadržava mnoštvo predmeta iz svakodnevnog života, dijete prema svojim interesima lakše ovladava tehnikama koje ga bolje pripremaju za budući život. U takvoj okolini vlada red koji se odražava i na unutarnjem stanju djeteta. Ova metoda želi istaknuti važnost rada i tehnički razvoj čovjeka. Već u vrtiću dijete se upoznaje i ovladava s korisnim i praktičnim predmetima, uči kako održavati prostor u kojem boravi kao i  kako voditi brigu o životinjama pa tako i stvara prve radne navike.

Montessori skupine većinom su mješovite te se u njima mlađima pomaže da ojačaju, a starijima da se usavršavaju. Potiče se razvoj ruke kao preduvjeta razvoja dječjeg uma kao i alata kojim se svijet istražuje, gradi i mijenja. Rad ruku postaje veza između dječjeg unutarnjeg i vanjskog svijeta. Moj dojam o radu ovom metodom je da su djeca staloženija, otvorenija i samostalnija u svakodnevnom djelovanju te da lakše izražavaju svoje afinitete, a na nama je da to pravovremeno prepoznamo i da im budemo pomoć pri ostvarivanju istih.

(Mirna Budić, Montessori odgojiteljica)

 

“Imajući na umu da je odgojitelj osoba od velike važnosti u razvoju osobnosti djeteta, svoje obrazovanje i usavršavanje usmjerila sam prema alternativnom programu Marije Montessori. Temeljitom i stručnom edukacijom stekla sam znanja i vještine za rad prema Montessori programu. Predavanja su bila izvrsna, konkretna, teorijski bogata, ali i praktično provediva. Promatrajući Montessori pedagoge i djecu u skupinama koje sam posjećivala kao dio prakse za vrijeme edukacije u Grazu i Zagrebu, s moje strane uvijek je bilo prisutno veliko poštovanje i divljenje. Poštovanje prema pripremljenoj okolini, didaktičkim materijalima koji su prisutni kako bi se dijete potaknulo na samostalno učenje i istraživanje, slobodu izbora aktivnosti, učenje prema vlastitom ritmu te samodisciplinu. Gledajući rad Montessori pedagoga s djecom, uvidjela sam što uistinu znači poštivanje osobnosti djeteta te koliko nam Montessori metoda to i omogućuje. 

Budući da sam dio prvih odgojitelja u sklopu Dječjeg vrtića Osijek koji imaju priliku raditi u Montessori grupi, kao i svaki početak, ni ovaj nije bio lagan. Sve ono što sam ranije vidjela, čula, naučila, trebala sam i primijeniti u svojoj grupi. Uz podršku ravnateljice, soba dnevnog boravka u kojoj boravim s djecom postala je Montessori učionica. Montessori je više od metode. To je način na koji djeca uče i pripremaju se za život, spontano, uz pažljivo odabrane vježbe, materijale i aktivnosti. 

Promatrajući djecu koja su dio Montessori programa, vidim koliko su svakim danom sve samostalnija, sigurnija u sebe, kreativnija i koliko su vođena vlastitim interesom. Sretna sam što im se individualno mogu posvetiti, ponuditi konkretne didaktičke materijale te pratiti njihov razvoj, želje i potrebe. Sva ova dosadašnja iskustva motivacija su za daljnji profesionalni rast i razvoj. Uistinu mi je zadovoljstvo raditi u Montessori grupi.”

(Ivana Jelaš, Montessori odgojiteljica)

 

„Promatrajući djecu koja pohađaju Montessori program primijetila sam brojne pozitivne karakteristike. Samim ulaskom u skupinu može se prijetiti smirenost i pozitivna energija skupine. Djeca su motivirana i koncentrirana na aktivnosti koje izvode. Pokazuju brigu jedni za druge, za živa bića i predmete koji ih okružuju.

Posebno mi se svidjela samostalnost koju pokazuju u izvođenju aktivnosti i obavljanju svakodnevnih aktivnosti. Didaktički materijali koji su od prirodnih materijala i djeci privlačni, razvojno su primjereni, lako se s njima rukuje i potiču razvoj životno važnih vještina.

Usmjerenost Montessori odgoja na dijete i njegove interese  pokazalo se kao jako dobra metoda koja dijete motivira da samostalno uči istražujući, putem svojih osjetila, slobodno odabire aktivnosti prema svojim interesima, vježba svoju motoriku i razvija svoju samostalnost i neovisnost.

Roditelji čija djeca pohađaju Montessori program iskazuju zadovoljstvo programom i načinom rada odgojiteljica te primjećuju pozitivne promijene u dječjem ponašanju, njihovu motiviranost, radoznalost, samopouzdanje, samostalnost i neovisnost. Mnogi roditelji su i iskazali interes za Montessori školu koje na žalost trenutno još nema u Osijeku.

Na temelju višegodišnjeg iskustva u radu i promatranju Montessori programa smatram kako ne postoji dijete kome ne bi odgovarao ovakav program te bi svakako toplo preporučila svakom roditelju.“

 (Andrea Josipović, Montessori pedagoginja)

 

   OSVRT RODITELJA:

 “Vjerujem da svaki pedagoški pristup, kada se primjenjuje sustavno i sistematično, koristi  pozitivnom razvoju djeteta. Naše iskustvo je pokazalo da su glavne prednosti Montessori programa doprinos razvoju dječje kreativnosti, odgovornosti i samopouzdanja. A nakon roditeljskog sastanka na kojemu su se prezentirale radionice i aktivnosti, didaktičke igračke i igre, te općenito rad odgajateljica i djece znamo i zašto je to tako. Kao dodatni bonus je veselje djeteta što se može družiti u jednakoj mjeri sa predškolskom djecom i mlađom djecom.” 

(N.Č. roditelj djeteta koji pohađa Montessori program)

 

“Sretni smo što u našem vrtiću postoji Montessori skupina. Ako bismo u jednoj riječi trebali opisati osjećaj s kojim naša djevojčica svakog dana dolazi iz vrtića onda bi to bio ponos. Neprestano je ponosna na neka svoja postignuća, na svoju skupinu i svoje odgojiteljice i s velikim veseljem govori o tome s kojim je materijalom danas radila i pokazuje svoje radove. Naravno rezultat je sretno i radosno dijete koje se raduje odlasku u vrtić i napreduje učeći kroz različite aktivnosti, ali i od starije djece u skupini. Komunikacija između nas roditelja i odgojiteljica je izvrsna. Vidljiva je njihova iznimna predanost, ljubav prema pozivu i djeci i kreativnost u osmišljavanju novih doživljaja. Pristup učenju, stvarima i ljudima oko sebe koji naše dijete razvija u svojoj Montessori skupini, voljeli bismo da zadrži cijeli život.”

(M. H., roditelj djeteta koje pohađa Montessori program)

 

“Budući da su današnja djeca okružena i odrastaju uz mnoštvo igračaka i tehnologiju, kao roditelje nas je mučilo kako zainteresirati i potaknuti dijete da razvija kreativnost i maštu, ali i kako da što bolje dijete pripremimo da bude samostalno i da promišlja o svijetu koji ju okružuje. Oboje smo bili upoznati s alternativnim školama, a poznati Montessori slogan „Pomozi mi da to učinim sam“ nam se učinio kao smjer kojim želimo ići. Kada se otvorila Montessori skupina u Osijeku, nismo dvojili. Od postupne prilagodbe djeteta na vrtić, opremljenosti skupine posebnim didaktičkim materijalima, mješovitih skupina u kojima djeca uče od starije djece i poučavaju mlađe, stručnih i pažljivih odgojiteljica koje s djecom svakodnevno rade, ne možemo biti zadovoljniji. Dijete nam je sretno, prepričava nam aktivnosti koje rade u vrtiću, svakodnevno su vani, uči o brojevima, odnosima u prirodi a sve kroz igru. Preporučamo svima!”

(M. i D. P., roditelji djeteta koje pohađa Montessori program)

 

“Iznimno sam zadovoljna Montessori skupinom koju pohađa moje dijete prvenstveno zbog strukture, načina rada i broja djece u samoj skupini. Sretna sam što moje dijete uči kroz igru uz brojne aktivnosti koje joj  Montessori metoda omogućuje. Soba je opremljena suvremenim didaktičkim materijalima koji potiču dijete da istraži sve ono što ga zanima. Veliku ulogu u svemu tome imaju i odgojiteljice koje planiraju različite aktivnosti s ciljem da u  djetetu  probude zanimanje i motivaciju za samostalan rad. Zbog manjeg broja djece u Montessori skupini, odgojiteljice mogu posvetiti dovoljno vremena svakom pojedinom djetetu što smatram iznimno važnim u osobnom razvoju djeteta.  Kod svoje kćeri primjećujem da je samostalnija, strpljivija te često pokazuje interes za obavljanje jednostavnih kućanskih poslova što je vjerujem rezultat Montessori metode učenja. Ali najvažnije od svega, moja kćer jako voli svoju Montessori skupinu, svoje odgojiteljice,  te uvijek s osmijehom na licu prepričava svoje doživljaje iz vrtića.”

(D. P., roditelj djeteta koje pohađa Montessori program)

 

“Iznimno mi je drago imati priliku podijeliti iskustvo sudjelovanja u radu i odgoju Montessori skupine dječjeg vrtića Radost koji pohađa moja četverogodišnja djevojčica Rita. Nakon dva pokušaja upisa u uobičajeni program neposredno prije Montessori-ja susreli smo se kao roditelji s kontinuiranim plačem, odbijanjem pohađanja vrtića te povlačenjem u sebe. Treća sreća i pozitivan pomak doživjeli smo nakon upisa u ovaj program, pri čemu su naglašeni individualni pristup i samostalno rješavanje određenih problema tj zadataka na djetetu svojstven način. Usudila bih se reci da odgojiteljice imaju idealnu kombinaciju doziranosti ‘prepuštanja na volju’ djetetu uz njihov nadzor i vođenje. Kod Rite sam primijetila brojne pozitivne korake, kao primjerice posebnu brigu za mlađe od sebe, ali i brzo i jednostavno uklapanje sa djecom starijom od nje. Kući donosi brojne nove igre i s velikom pažnjom pristupa zadacima usmjerene kognitivnim vještinama, kao što su igre memorija, domina ili dječjim kartama. Veliko hvala našim odgojiteljicama na predanom radu i trudu na usmjeravanju moga djeteta. Vjerujem da je i njima najveća radost vidjeti rezultate kod djece koju odgajaju i poučavaju. Radost je sa pravom ‘Radost’. ️ Prezadovoljna mama!

(K. M. roditelj djeteta koje pohađa Montessori program)

 

“Nakon godinu dana pohađanja vrtića po Montessori programu, kod svog djeteta uočavamo veliki napredak. Dijete je puno slobodnije u igri, samostalnije i sigurnije u obavljanju zadataka. S veseljem odlazi u vrtić. “

(G. K., roditelj djeteta koje pohađa Montessori program)

 

“Rad odgojiteljica:

– neizmjerno zadovoljstvo edukacijom odgojiteljica i pristupom u radu s djecom

– individualni pristup djetetu i njegovim potrebama

– organiziranost i dosljednost u provođenju programa i individualnih potreba djeteta

– dostupnost i izvješćivanje o svim aktivnostima i prilagodbi djeteta

– sloboda komunikacije i osjećaj povjerenja

– ogromna ljubav prema djeci i svom radu

Zapažanja kod djeteta:

– socijalizacija

– sloboda komunikacije izražavanja, novi fond riječi i povezivanje pojmova

– traženje uzročno – posljedičnih poveznica – lakše razumijevanje i prihvaćanje

– otvorenost

– stvaranje i shvaćanje redovnih životnih obveza i uspostavljanje reda

– povezanost s odgojiteljicama i osjećaj sigurnosti

– lakoća prilagodbe

– usvajanje novih znanja i vještina

– osjećaj zadovoljstva 

(G. M., roditelj djeteta koje pohađa Montessori program)

[foogallery id=”8359″]

Skip to content