Alternativni program Marije Montessori

Alternativni program prema koncepciji Marije Montessori

Alternativni program prema koncepciji Marije Montessori provodi se u sljedećim podcentrima Dječjeg vrtića Osijek:

  • Radost (Zagrebačka 10)
  • Pčelica (Gacka 1a)

 

O PROGRAMU

Program se provodi u pripremljenoj okolini, koja uključuje pribor za rad i aktivnosti koje djeluju poticajno na dječju znatiželju te ona uče otkrivajući.

Djeca napreduju vođena vlastitim potrebama, te prema tome biraju područja svog interesa. Ovakav rad omogućuje razvijanje osjetila, koordinacije, kontrole pokreta, koncentracije te ponavljanje aktivnosti, pri čemu stječu samopouzdanje i samostalnost.

Montessori program i pribor obuhvaćaju pet područja djelovanja:

  • Vježbe poticanja samostalnosti u svakodnevnom životu (briga za sebe i okolinu, razvoj društvenih odnosa, vježbe kretanja),
  • Vježbe poticanja osjetilnosti (razvoj osjetila vida, sluha, težine, topline, mirisa i okusa),
  • Vježbe iz područja matematike,
  • Vježbe za poticanje razvoja govora, čitanja i pisanja,
  • Kozmički odgoj (zemljopis, povijest, botanika, zoologija, ekologija, glazbena i likovna kultura, različita događanja).

Svako pojedino područje sadrži niz vježbi koje razvijaju određene vještine, znanja i sposobnosti.

Osnovna teza Mostessori pedagogije je
„Pomozi mi da učinim sam!“

METODA
Metoda Montessori ne temelji se na direktnom poučavanju, već na osiguranju poticajne okoline u kojoj će dijete samo aktivnošću razviti sve svoje sposobnosti.
Montessori odgojitelj prati individualni razvoj svakog djeteta i nudi mu poticaje potrebne za ovladavanje određenih vještina sukladno njegovom trenutačnom psiho tjelesnom razvoju, koje su ujedno i osnova za daljnji razvoj djeteta u cjelini.
Montessori skupine su heterogene – djeca su različite dobi, pa tako i sposobnosti.

CILJ MONTESSORI PEDAGOGIJE:
Poticati spoznajni, društveni, osjećajni i
tjelesni rast i razvoj.

MONTESSORI PRIBOR

Za svako područje rada (praktični život, senzomotoričko područje, područje jezika, matematiku, kozmički odgoj) koristimo pripadajući pribor tj. montessori pribor, a svakom djetetu se pristupa individualno. Pribor i igračke izrađene su od prirodnog materijala i oblikovani tako da u sebi sadrže kontrolu pogreške. Način rukovanja priborom za djecu je vrlo poticajan – izazovan. Igračke su svojoj estetikom kao i sadržajem također privlačne koje često sadrže i vodu koju djeca jako vole. U skupini djeca samostalno biraju pribor za rad, brinu o svojoj okolini u komunikaciji s prijateljima i odraslima.

CIJENA PROGRAMA:

Alternativni program prema koncepciji Marije Montessori nadoplaćuje se dodatnih 39,82 €.

Fotogalerija...

Pogledajte kako naši mališani provode vrijeme u vrtićima.

Kontaktirajte nas...

Za sva dodatna pitanja možete kontaktirati
naše stručne službe.

Skip to content