Provedena je edukacija za asistente djece s teškoćama!

Asistenti djece s teškoćama važan su dio našeg inkluzivnog sustava jer oni pružaju djetetu prijeko potrebnu pomoć u različitim situacijama te doprinose većoj socijalizaciji djeteta. S obzirom na kompleksnost redovnih skupina te želje da se djecu s teškoćama što bolje integrira i poveže s ostatkom zajednice, Grad Osijek omogućio nam je dodatnu pomoć putem uključivanja asistenata u skupine za određeno dijete.

Međutim, svjesni da je riječ o studentima različitih akademskih profila koji često nemaju prethodna znanja o psihofizičkim karakteristikama djeteta te potrebne vještine za rad s istima, stručni tim odlučio je osmisliti edukaciju za asistente. Iako prije početka rada svaki asistent na prvom razgovoru sa stručnim suradnikom dobiva sliku općeg funkcioniranja djeteta i smjernice za rad s istim, uočena je velika potreba za organiziranom edukacijom te vođenim supervizijama s ciljem podizanja kvalitete inkluzivne prakse. Naime, uloga asistenta podrazumijeva spremnost na stalno učenje te usavršavanje vlastitih vještina i kompetencija kako bi se djetetu s teškoćama pružila optimalna podrška. Upravo je to bio cilj ove edukacije – dodatno ih osposobiti, educirati i senzibilizirati za rad s djecom s teškoćama.

Edukacija se sastojala od pet osnovnih tema koje je stručni tim procijenio kao neophodne u radu s djecom s teškoćama. Predavanja su sadržavala sljedeće teme:

  1. Obveze i zadaće asistenata u vrtiću
  2. Inkluzija u dječjem vrtiću
  3. Teškoće u razvoju djeteta
  4. Nepoželjna ponašanja kod djeteta
  5. Komunikacija i suradnja s roditeljima, odgojiteljima i stručnim suradnicima

Nakon predavanja koje su održane tijekom ove pedagoške godine, stručni tim odlučio je pratiti rad asistenata ne samo putem opservacija unutar skupine kao što je to činio dosada, već i kroz organiziranje mjesečnih supervizija na kojima asistenti mogu dijeliti svoja iskustva (ne otkrivajući identitet djeteta), upoznati različitost u metodama rada te zajednički rješavati probleme pod vodstvom stručnog suradnika.

Ovakva vrsta edukacije ne samo da pruža teorije i znanja koja su važna u radu s djetetom, već i daje stručne savjete i smjernice za rad na konkretnim primjerima što asistentima uvelike olakšava nedoumice koje se javljaju tijekom rada te ih osnažuje na nekoliko razina kroz povećanje osjećaja vlastite kompetentnosti, uspješnijeg prepoznavanja i odgovaranja na djetetove potrebe te povećavanje djetetove opće kvalitete života.

Edukacija za asistente djece s teškoćama nužna je jer ih uči kako adekvatno raditi s djetetom ovisno o njegovim mogućnostima i potencijalima, kako ih prikladno povezati sa zajednicom te kreirati situacije u kojima će se to moći ostvariti. Takva vrsta podrške utječe na povećanje senzibiliteta za različitost u vrtićima odnosno na podizanje kvalitete inkluzivne prakse.

Važno je napomenuti kako ova provedena edukacija za asistente stoji već niz godina u planu stručnog tima, no uz povećanje kadra konačno ju je bilo moguće izrealizirati. Smatramo kako je ovo bio dobar početak i želimo nastaviti u ovom smjeru pružanjem organizirane i kvalitetne podrške asistentima kroz različite edukacije i supervizije koje su se pokazale prijeko potrebnima radi što boljeg zadovoljavanja djetetovih potreba i povezivanja sa zajednicom.

 

Priredila:

Zrinka Lovrinčević, mag.psych.

koordinatorica asistenata u Dječjem vrtiću Osijek

Skip to content