Inkluzija

Inkluzija je filozofija zasnovana na uvjerenju da svaki čovjek ima jednaka prava i mogućnosti bez obzira na individualne razlike. U inkluzivnom društvu je svaka osoba poštovana i prihvaćena kao ljudsko biće.
Ova filozofija promiče uvažavanje različitosti među ljudima kao prirodnu i poželjnu osobinu društva. Podržava toleranciju prema individualnim razlikama i potrebama, ali ne podrazumijeva izjednačavanje ljudi nego uvažavanje različitosti svakog pojedinca.
Govori o različitim mogućnostima, a ne o nedostatcima!

U odgojno obrazovnom sustavu govorimo o procesu u kojem se djeca iste (ili slične) kronološke dobi, sa i bez teškoća, u prirodnom okruženju skupa igraju i uče.
Kroz ovakav pristup odgojno-obrazovnoj praksi svoj djeci se daje mogućnost za učenje, igru i zajednički život te razvijanje u osobe koje će razumjeti i poštivati jedni druge. Tako sva djeca imaju jednake mogućnosti u razvoju svojih tjelesnih, emocionalnih, društvenih i drugih sposobnosti.
Djeca s teškoćama dobivaju priliku za druženje s vršnjacima i uzore među njima za razvoj novih vještina i ponašanja te ravnopravno sudjelovanje u aktivnostima koje mogu pratiti kao i vršnjaci. Raste im samopoštovanje i motivacija za učenje novih ili slabije razvijenih vještina i znanja te sprječavanje nastajanja novih i težih posljedica postojećih teškoća.
Kod sve djece u skupini potiče se osjetljivost prema potrebama drugih, a kroz razumijevanje različitosti otkrivaju se novi načini međusobnog pomaganja, što su vrijedne socijalne vještine.
Roditeljima djece s teškoćama raste kvaliteta života i smanjuje se socijalna izoliranost činjenicom da je njihovo dijete prihvaćeno i uključeno među svu ostalu djecu.
Svi roditelji dobivaju uvid individualne u razlike među djecom i obiteljima, što doprinosi realnijoj slici o sposobnostima djece, razvija empatiju i stvara prilike za međusobnu pomoć i podršku.

Ishodište inkluzivnog odgoja i obrazovanja je pravo čovjeka na obrazovanje, jednakost i pravednost kao društveno-kulturne vrijednosti temeljne na pretpostavkama društvene inkluzije.

Skip to content