Istraživačke aktivnosti o životinjama i farmi u podcentru Vrapčić

Proteklih nekoliko tjedana, u PC ”Vrapčić” družili smo se uz zvukove pjesmica poput ”Striko Pero ima farmu”, ”Pi, pi, pi – mama koko gdje si ti”, ”Be-be-be”… Upravo zbog uživanja u tim pjesmama i veselju djece kada pjevamo ili čitamo o domaćim životinjama, odlučili smo djeci približiti tu temu.

Cilj nam je bio produbiti postojeća znanja, ali i naučiti nešto novo o životinjama i životu na farmi.

Djeca su nova znanja, kao i nove vještine, stjecala kroz raznovrsne aktivnosti. Najviše smo se bazirali na senzomotoričkim aktivnostima, razvijali vizualnu, slušnu i taktilnu percepciju. Manipulirali predmetima u aktivnostima u kojima smo djeci ponudili kukuruz, palentu, gumene domaće životinje, traktor, lopatice i žlice kojima su hranili životinje, prenosili hranu, prebacivali iz posude u posudu.

U istraživačkoj aktivnosti smo naučili kako se muze krava i usvojili su proces dobivanja mlijeka.

Ponudili smo im slagalice, umetaljke i didaktičke igre kojima smo poticali razvoj djetetovih logičkih sposobnosti i pamćenja.

Ponuđenim raznim slikovnicama, bogatili smo i proširivali rječnik djece. Starija jaslička skupina učila je o životu na farmi, okruženju u kojem žive životinje te nazive životinja. Mlađa jaslička skupina učila je i oponašala glasanje životinja te njihovo prepoznavanje .

Uz mnoštvo likovnih aktivnosti, djeca su napravila svoju malu farmu. ”Ribice” su oslikale kokošinjac i u njemu koke i piliće, dok su ”Pačići” napravili svinje i kravu. Veseli ih raditi temperama, a najviše vole bojati prstićima i rukama.

Zbog velikog interesa, s djecom ćemo kroz nove aktivnosti nastaviti pričati i učiti o životinjama.

[foogallery id=”40367″]

Skip to content