Matematički tjedan u podcentru Nevičica

Djeca starije b skupine podcentra Nevičica pokazala su velik interes za brojeve i računske operacije te su odgajateljice produbile temu i osmislile aktivnosti kojima su djeca uronila u svijet matematike.

Kroz tjedan su istraživali prostorne odnose, veličine, suprotnosti, boje, oblike. Geometrijska tijela izrađena su tehnikom preslikavanja na svjetlosnoj ploči, koja je također poslužila i kao medij za kreativno izražavanje i kombinatoriku

boja, oblika, veličina. „Ja sam baš k’o neki Picasso sada“ riječi su djevojčice koja je izmaštala masku od svjetlosnih pločica. Djeca su pokazala izniman interes za tangramske grafomotoričke vježbe u kojima su na različite načine spajali točkice

ili ispunjavali prazna polja prema zadanom obrascu te preslikavali simetrične likove. Računske operacije zbrajanja i oduzimanja vrlo su vješto rješavali uz pomoć abakusa.

Uočavali su matematiku oko sebe – likove u predmetima, prostorne odnose, odnose veličina, uspoređivali, vagali, mjerili, klasificirali…i zaključili da je „cijeli život i svijet i svemir – matematika!“.

Skip to content