Obavijest i upute o testiranju, popis kandidata/kinja za pismeno testiranje za radno mjesto samostalni/a referent/ica za opće i kadrovske poslove

Povjerenstvo za pregled natječajne dokumentacije natječaja objavljenog na stanicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na oglasnoj ploči i web stranici Dječjeg vrtića Osijek od 27.2.2024. godine za prijem samostalnog/e referenta/ice za opće i kadrovske poslove u radni odnos na neodređeno vrijeme- 1 izvršitelj/ica, obavještava  kandidate/kinje koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave te koji ispunjavaju propisane formalne uvjete po natječaju.

Testiranje (pisani dio) će se održati 14.3.2024. s početkom u 9,00 sati u prostorijama Dječjeg vrtića  Osijek, Vijenac Ivana Meštrovića 7, Osijek ( I. kat soba broj 24).

Kandidati koji ne pristupe pismenom testiranju u navedeno vrijeme, neće moći pristupiti istom te će se smatrati da su odustali od natječajnog postupka.

Svi su kandidati/kinje dužni sa sobom imati važeću osobnu iskaznicu.

Kandidati/kinje koji ne pristupe testiranju smatra se da su povukli prijavu na javni natječaj i više se neće smatrati kandidatima.

 RASPORED I SADRŽAJ TESTIRANJA

Testiranje će se provesti na sljedeći način:

 • Pismena provjera znanja – provjera znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta samostalni/a referent/ica za opće i kadrovske poslove  
 • Razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama

Maksimalan broj bodova koji kandidati/kinje mogu ostvariti na provjeri znanja iznosi 50 bodova (30 bodova iz pisanog testiranja i  20 bodova temeljem provedenog razgovora (intervjua).

 Izvori za pripremu provjere znanja su:

       1. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23)

2. Zakon o radu („Narodne novine“broj 93/14, 127/17, 98/19, 151/22 i 64/23 – do članka 150.)

 3. Zakon o općem upravnom postupku  ( „Narodne novine“  broj: 47/09 i 110/21 –  do članka 105. ) 

   PRAVILA TESTIRANJA 

 1. Po dolasku na provjeru znanja od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Testiranju ne mogu pristupiti kandidati/kinje koji ne mogu dokazati identitet, osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radno mjesto za koje se obavlja testiranje.
 2. Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata/kinja započet će se s testiranjem
 3. Za pismenu provjeru znanja kandidatima/kinjama će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja.

Pismena provjera znanja za kandidate/kinje sastoji se od:

 • Provjera znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta samostalni/a referent/ica za opće i kadrovske poslove
 • Pismena provjera znanja traje ukupno 60 minuta.

Za vrijeme pismene provjere znanja NIJE DOPUŠTENO:

 • koristiti se bilo kakvom literaturom ili bilješkama;
 • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva
 • napuštati prostoriju u kojoj se vrši provjera znanja;
 • razgovarati s ostalim kandidatima ili na drugi način remetiti mir i red

Ukoliko kandidat/kinja postupi na nedopušteni prethodno opisan način bit će udaljen s testiranja, a njegov rezultat Povjerenstvo neće niti ocjenjivati, te će se smatrati da je kandidat/kinja povukao/la prijavu na natječaj. 

 1. Kandidati/kinje koji postignu na pismenom testiranju 50 % i više bodova, pristupaju na razgovor (intervju) s Povjerenstvom za odabir kandidata.
 2. Razgovor (intervju) s Komisijom za odabir kandidata održat će se  nakon ocijenjenog  testiranja. Popis kandidata koji mogu pristupiti razgovoru će se objaviti na web stranici Dječjeg vrtića Osijek www.vrticiosijek.hr.
 3. Nakon provedenog razgovora (intervjua), Povjerenstvo će utvrditi rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na provjeri znanja i razgovoru.

  Popis kandidata koji su ostvarili pravo na pismeno testiranje:

1.Borac Monika
2.Čadek Slavica
3.Čorak Divljaković Ana
4.Flanjak Maja
5.Fridrih Ivana
6.Janković Dino-Miroslav
7.Kovač Ina
8.Kovač Ivana
9.Kurtović Iva
10.Melnik Kristina
11.Nović Mihaela
12.Paunović Jasna
13.Pfaf Ana
14.Roso Marta
15.Sabolić Antonija
16.Salaj Ida
17.Vukelja Vedrana
Skip to content