Obavijest i upute o testiranju, popis kandidata/kinja za pismeno testiranje za radno mjesto vozač/ica-skladištar/ka-domar/ka

Povjerenstvo za pregled natječajne dokumentacije natječaja objavljenog na stanicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na oglasnoj ploči i web stranici Dječjeg vrtića Osijek od 04.12.2023. za prijam vozača/ice-skladištara/ke-domara/ke u radni odnos na neodređeno vrijeme- 1 izvršitelj/ica obavještava  kandidate/kinje koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave, te koji ispunjavaju propisane formalne uvjete po natječaju.

Testiranje (pisani dio) će se održati 18.12.2023. s početkom u 08,00 sati u prostorijama Dječjeg vrtića  Osijek, Vijenac Ivana Meštrovića 7, Osijek ( I. kat. soba broj 24.)

Svi su kandidati/kinje dužni sa sobom imati važeću osobnu iskaznicu.

Kandidati/kinje koji ne pristupe testiranju smatra se da su povukli prijavu na javni natječaj i više se neće smatrati kandidatima.

RASPORED I SADRŽAJ TESTIRANJA

Testiranje će se provesti na sljedeći način:

 • Pismena provjera znanja – provjera znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta vozač/ica-skladištar/ka-domar/ka
 • Razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama

Maksimalan broj bodova koji kandidati/kinje mogu ostvariti na provjeri znanja iznosi 50 bodova (30 bodova iz pisanog testiranja i  20 bodova temeljem provedenog razgovora (intervjua).

Izvori za pripremu provjere znanja su:

 1. 1. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22)
 2. Zakon o sigurnosti prometa na cestama (“Narodne novine” broj: 67/08, 48/10, 74/11,80/13, 158/13, 92/14, 64/15 , 108/17, 70/19, 42/20, 85/22 i 114/22- od članka 1. do članka 20, od članka 50. do člnaka 70. i od članka 150. do članka 181.
 3. Zakon o zaštiti na radu („Narodne novine“ broj 71/14, 118/14 i 154/14, 94/18 i 96/18- od članka 1. do članka 30.)

   PRAVILA TESTIRANJA

 1. Po dolasku na provjeru znanja od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Testiranju ne mogu pristupiti kandidati/kinje koji ne mogu dokazati identitet, osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radno mjesto za koje se obavlja testiranje.
 2. Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata/kinja započet će se s testiranjem
 3. Za pismenu provjeru znanja kandidatima/kinjama će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja.

Pismena provjera znanja za kandidate/kinje sastoji se od:

 • Provjera znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta vozač/ica-skladištar/ka-domar/ka

Pismena provjera znanja traje ukupno 45 minuta.

Za vrijeme pismene provjere znanja NIJE DOPUŠTENO:

 • koristiti se bilo kakvom literaturom ili bilješkama;
 • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva
 • napuštati prostoriju u kojoj se vrši provjera znanja;
 • razgovarati s ostalim kandidatima ili na drugi način remetiti mir i red

Ukoliko kandidat/kinja postupi na nedopušteni prethodno opisan način bit će udaljen s testiranja, a njegov rezultat Povjerenstvo neće niti ocjenjivati, te će se smatrati da je kandidat/kinja povukao/la prijavu na natječaj.

 1. Kandidati/kinje koji postignu na pismenom testiranju 50 % i više bodova, pristupaju na razgovor (intervju) s Povjerenstvom za odabir kandidata.
 2. Razgovor (intervju) s Komisijom za odabir kandidata održat će se nakon ocijenjenog  Popis kandidata koji mogu pristupiti razgovoru će se objaviti na web stranici Dječjeg vrtića Osijek www.vrticiosijek.hr.
 3. Nakon provedenog razgovora (intervjua), Povjerenstvo će utvrditi rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na provjeri znanja i razgovoru.

 

Popis kandidata za radno mjesto vozač/ica-skladištar/ka-domar/ka koji su ostvarili pravo na pismeno testiranje:

 1. Ćelić Josip
 2. Franković Nikola
 3. Gernet Antonio
 4. Horvat Hrvoje
 5. Knežević Dinko
 6. Lešnjaković Vlatko
 7. Manojlović Tomislav
 8. Rajčić Tristan
 9. Vidaković Domagoj
 10. Vlašić David
 11. Zelić Antonio
Skip to content