Obavijesti i upute o testiranju za radno mjesto odgojitelj/ica

Objavljeno Posted in Natječaji, Novosti

OBAVIJEST I UPUTE O TESTIRANJU, POPIS KANDIDATA/KINJA ZA PISMENO TESTIRANJE ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJ/ICA NA NEODREĐENO VRIJEME- 40 IZVRŠITELJA/ICE
(NATJEČAJ OBJAVLJEN 09.06.2022. GODINE)

 

Obavijesti i upute o testiranju za radno mjesto odgojitelj/ica

 

Povjerenstvo za pregled natječajne dokumentacije natječaja objavljenog na stanicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na oglasnoj ploči i web stranici Dječjeg vrtića Osijek od 09.06.2022. godine za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto odgojitelj/ica, obavještava kandidate/kinje koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave, te koji ispunjavaju propisane formalne uvjete po natječaju.

Testiranje (pisani dio) će se održati 28.06.2022. prema rasporedu u prostorijama Dječjeg vrtića Osijek, Vijenac Ivana Meštrovića 7, Osijek (SUTEREN.).

Svi su kandidati/kinje dužni sa sobom imati važeću osobnu iskaznicu.

Kandidati/kinje koji ne pristupe testiranju smatra se da su povukli prijavu na javni natječaj i više se neće smatrati kandidatima.

 

RASPORED I SADRŽAJ TESTIRANJA

Testiranje će se provesti na sljedeći način:

• Pismena provjera znanja – provjera znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta odgojitelj/ica
• Razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama

Maksimalan broj bodova koji kandidati/kinje mogu ostvariti na provjeri znanja iznosi 45 bodova (30 bodova iz pisanog testiranja i 15 bodova temeljem provedenog razgovora (intervjua).

Izvori za pripremu provjere znanja su:

1. Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (“Narodne novine” br. 63/2008 i 90/10).
2. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19 I 57/22)
3. Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje („Narodne novine“ broj 05/15)
4. Pravilnik o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću („Narodne novine“ broj 83/01)

 

PRAVILA TESTIRANJA

1. Po dolasku na provjeru znanja od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Testiranju ne mogu pristupiti kandidati/kinje koji ne mogu dokazati identitet, osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radno mjesto za koje se obavlja testiranje.
2. Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata/kinja započet će se s testiranjem
3. Za pismenu provjeru znanja kandidatima/kinjama će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja.

Pismena provjera znanja za kandidate/kinje sastoji se od:

• Provjera znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta odgojitelja/ice
Pismena provjera znanja traje ukupno 45 minuta.

Za vrijeme pismene provjere znanja NIJE DOPUŠTENO:

• koristiti se bilo kakvom literaturom ili bilješkama;
• koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva
• napuštati prostoriju u kojoj se vrši provjera znanja;
• razgovarati s ostalim kandidatima ili na drugi način remetiti mir i red

Ukoliko kandidat/kinja postupi na nedopušteni prethodno opisan način bit će udaljen s testiranja, a njegov rezultat Povjerenstvo neće niti ocjenjivati, te će se smatrati da je kandidat/kinja povukao/la prijavu na natječaj.

 

1. Kandidati/kinje koji postignu na pismenom testiranju 50 % i više bodova, pristupaju na razgovor (intervju) s Povjerenstvom za odabir kandidata.
2. Razgovor (intervju) s Komisijom za odabir kandidata održat će se nakon ocijenjenog testiranja. Popis kandidata koji mogu pristupiti razgovoru će se objaviti na web stranici Dječjeg vrtića Osijek www.vrticiosijek.hr.
3. Nakon provedenog razgovora (intervjua), Povjerenstvo će utvrditi rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na provjeri znanja i razgovoru.

 

 

POPIS KANDIDATA/KINJA ZA PISMENO TESTIRANJE ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJ/ICA

u 08,00 sati

1. INES STJEPANOVIĆ
2. MATEJA SABO
3. EILA ELEZOVIĆ
4. DIJANA TRAJANOVSKI BALAT
5. LUCIJA RUPČIĆ
6. TIHANA SABO
7. SANJA FANČOVIĆ
8. NIKOLINA FANČOVIĆ
9. MAJA FURY
10. ANTONIJA PEJIČIĆ
11. INES ŽULJEVIĆ
12. RIA MILER
13. IVONA AMENT
14. IVANA TURKOVIĆ
15. MATEA BRICO
16. MARIJA ZEC
17. TANJA DUMENČIĆ
18. IVONA IVIĆ
19. MATEA TAKUS
20. VALENTINA MAREK
21. IVANA MIKULIĆ
22. JELICA LJUBIĆ
23. MARIJA SUDAREVIĆ
24. IVA BEGOVIĆ
25. MARTINA BUHIN
26. IVANA KOCUR
27. MARTINA ZETOVIĆ
28. ŠIMATIĆ MAGDALENA
29. IVANA IŠTUK
30. ANTONIA SZEP
31. LAURA DOBUTOVIĆ RAVLIĆ
32. SLAVICA BENČIK
33. DORIS KUŠTRO
34. LUCIJA TOKIĆ
35. SANJA KARL VUKOVIĆ

 

 

u 09,00 sati

 

1. IVA KNEZOVIĆ
2. MIRTA TOROVIĆ
3. MARIJA LETICA
4. IVONA VUK
5. NIKOLINA ŠUNIĆ
6. EMA KASAČ
7. MARIJA VARGA
8. LUCIJA LUČIĆ
9. NIKOLINA NIKOLIĆ
10. SARA BRZOVIĆ
11. IVANA SKOKO
12. LUCIJA KLAIĆ
13. LUCIJA PAZAVER
14. HANA PER JURIĆ
15. SANDRA JANKOVIĆ
16. ANTONIJA VIDAKOVIĆ
17. MARIJANA KNJEGINIĆ
18. LEA LUKAČEVIĆ
19. MIHAELA NAĐ
20. PATRICIA MATKOVIĆ
21. IVONA BRONZOVIĆ
22. MAJA VARŽIĆ
23. TENA ŠAPINA
24. PAULA BARBARIĆ KRAJAČIĆ
25. IVANA GORJANAC
26. INES ŠKARO
27. LORA ĐUMLIJA
28. MARIJA MRŠIĆ
29. PAULINA ĐURIĆ
30. ANA JURETIĆ
31. SARA ĆERAN
32. DANIJELA PAVLEKOVIĆ
33. TIHANA PAVLOVIĆ
34. JOSIPA VUKELIĆ
35. ANDREA ERHARDT

 

 

u 10,00 sati

 

1. IVANA HORVAT
2. IVANA VUKASOVIĆ
3. SARA BULJAN
4. ANITA VULIĆ
5. MARIJANA ŽIVKO
6. LJUBICA MAJDENIĆ
7. MARIJA VARŽIĆ
8. MATEJA NOVAK
9. JOSIP ODOBAŠIĆ
10. BRANKA RADMANOVIĆ
11. JOSIPA MITROVIĆ
12. MARTINA ĐURIN
13. JASNA KOLARIĆ
14. DALIA TAMBUR
15. MARIJA OREŠKOVIĆ
16. BILJANA MILIĆ
17. IVANA VITKOVIĆ
18. ROMANA BISAGA
19. DANIELA ŠAPINA
20. ANDREA KESER
21. LUKA RAŠIĆ
22. DORA VUKSAN
23. MARIJA GAĆE
24. IVANČICA BOTUŠIĆ
25. DORA ROMIĆ
26. KRISTINA VIDAKOVIĆ
27. SUZANA ŠIMIĆ

 

 

Obavijesti i upute o testiranju za radno mjesto odgojitelj/ica