Obavijesti i upute o testiranju za radno mjesto odgojitelj/ica

Povjerenstvo za pregled natječajne dokumentacije natječaja objavljenog na stanicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na oglasnoj ploči i web stranici Dječjeg vrtića Osijek od 19.3.2024. godine za prijam odgojitelja/ica u radni odnos obavještava  kandidate/kinje koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave, te koji ispunjavaju propisane formalne uvjete po natječaju.

Testiranje (pisani dio) će se održati  5.4.2024. s početkom u 8 sati u prostorijama Dječjeg vrtića  Osijek, Vijenac Ivana Meštrovića 7, Osijek ( suteren).

Kandidati koji ne pristupe pismenom testiranju u navedeno vrijeme, neće moći pristupiti istom te će se smatrati da su odustali od natječajnog postupka.

Svi su kandidati/kinje dužni sa sobom imati važeću osobnu iskaznicu.

Kandidati/kinje koji ne pristupe testiranju smatra se da su povukli prijavu na javni natječaj i više se neće smatrati kandidatima.

 RASPORED I SADRŽAJ TESTIRANJA

Testiranje će se provesti na sljedeći način:

 • Pismena provjera znanja – provjera znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta odgojitelj/ica
 • Razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama

Maksimalan broj bodova koji kandidati/kinje mogu ostvariti na provjeri znanja iznosi 50 bodova (30 bodova iz pisanog testiranja i 20 bodova temeljem provedenog razgovora (intervjua).

 Izvori za pripremu provjere znanja su:

 1. Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (“Narodne novine” br. 63/2008 i 90/10).
 2.  Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19 i 57/22)
 3.  Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje („Narodne novine“ broj 05/15)
 4.  Pravilnik o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću („Narodne novine“ broj 83/01)

   PRAVILA TESTIRANJA 

 1. Po dolasku na provjeru znanja od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Testiranju ne mogu pristupiti kandidati/kinje koji ne mogu dokazati identitet, osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radno mjesto za koje se obavlja testiranje.
 2. Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata/kinja započet će se s testiranjem
 3. Za pismenu provjeru znanja kandidatima/kinjama će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja.

Pismena provjera znanja za kandidate/kinje sastoji se od:

 • Provjera znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta odgojitelja/ice

Pismena provjera znanja traje ukupno 45 minuta.

Za vrijeme pismene provjere znanja NIJE DOPUŠTENO:

 • koristiti se bilo kakvom literaturom ili bilješkama;
 • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva
 • napuštati prostoriju u kojoj se vrši provjera znanja;
 • razgovarati s ostalim kandidatima ili na drugi način remetiti mir i red

Ukoliko kandidat/kinja postupi na nedopušteni prethodno opisan način bit će udaljen s testiranja, a njegov rezultat Povjerenstvo neće niti ocjenjivati, te će se smatrati da je kandidat/kinja povukao/la prijavu na natječaj. 

 1. Razgovor (intervju) s Komisijom za odabir kandidata održat će se  nakon ocijenjenog  testiranja.  O terminima dolaska na usmeno testiranje kandidati će biti obaviješteni putem web stranice www.vrticiosijek.hr.
 2. Nakon provedenog razgovora (intervjua), Povjerenstvo će utvrditi rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na provjeri znanja i razgovoru.

Popis  kandidata koji su ostvarili pravo na pismeno testiranje:

1. Bačić Lora

2. Franjić Diana

3. Glavaš Dorotea

4. Gudlin Andrijana

5. Hlavsa Dunja

6. Kuterovac Ivana

7. Lalić Lucca

8. Matić Franca

9. Mićunović Jovana

10. Mikolaš Iva

11. Milić Biljana

12. Rudnički Iva

13. Schmutz Matea

14. Šaravanja Nikolina

15. Vidović Petra

16. Vukelić Josipa

17. Vukoje Filipa

18. Vuković Ramona

Skip to content