Odlika o zasnivanju radnog odnosa – spremač/ica

Temeljem članka 26. stavak 7. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) Upravno vijeće na sjednici održanoj  10.4.2024. godine donosi sljedeću

O D L U K U

o zasnivanju radnog odnosa

  1. Nakon provedenog natječaja za radno mjesto spremač/ica na određeno vrijeme, do povratka privremeno nenazočne radnice na rad, 2 izvršitelja/ice, koji je objavljen na oglasnoj ploči, na web stranici Dječjeg vrtića Osijek i na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u trajanju od 19.3. 2024. do 27.3.2024. godine odlučeno je da će se radni odnos zasnovati sa sljedećim kandidatkinjama: 

  Ivanka Barić

  Tihana Ević

  1. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

                                                                          PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

                                                      dr.sc. Sanda Pašuld, dipl.iur

Skip to content