Odluka o zasnivanju radnog odnosa  

Temeljem članka 26. stavak 7. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) Upravno vijeće na sjednici održanoj  31.01.2024. godine donosi sljedeću

 

O D L U K U

o zasnivanju radnog odnosa

 

  1. Nakon provedenog natječaja za radno mjesto spremač/ica na neodređeno vrijeme, 1 izvršitelj/ica, koji je objavljen na oglasnoj ploči, na web stranici Dječjeg vrtića Osijek i na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u trajanju od 10.01.2024. do 19.01.2024. odlučeno je da će se radni odnos zasnovati sa sljedećom  kandidatkinjom:

 

Antonija Vuletić

 

 

  1. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

                                                                                 PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

                                                                                          Josip Mihaljević, bacc.ing.el.

 

Skip to content