Odluka o neizboru kandidata

Temeljem članka 26. stavak 7. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) Upravno vijeće na sjednici održanoj  21.5.2024.godine donosi sljedeću

O D L U K U

o neizboru kandidata

  1. Nakon provedenog natječaja za radno mjesto spremač/ica na određeno vrijeme, do povratka privremeno nenazočne radnice na rad, 1 izvršitelj/ica, koji je objavljen na oglasnoj ploči, na web stranici Dječjeg vrtića Osijek i na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u trajanju od 7.5.2024. do 15.5.2024. godine, odlučeno je da će se donijeti odluka o neizboru kandidata, budući jedina kandidatkinja koja je pristupila pismenom testiranju  nije ostvarila pravo na usmeno testiranje.
  2. Dječji vrtić Osijek će raspisati novi natječaj za prijem spremača/ice, na određeno vrijeme-1 izvršitelj/ica.
  1. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

                                                                                     PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

                                                                       dr.sc.Sanda Pašuld, dipl.iur.

Skip to content