Odluka o neizboru kandidata

Temeljem članka 26. stavak 7. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) Upravno vijeće na sjednici održanoj  20.12.2023. godine donosi sljedeću

O D L U K U

o neizboru kandidata

  1. Nakon provedenog natječaja za radno mjesto vozač/ica-skladištar/ka-domar/ka na neodređeno vrijeme , 1 izvršitelja, koji je objavljen na oglasnoj ploči, na web stranici Dječjeg vrtića Osijek i na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u trajanju od 04.12. do 12.12.2023. godine, odlučeno je da će se donijeti odluka o neizboru kandidata, budući nijedan od kandidata nije ostvario pravo na usmeno testiranje.
  2. Dječji vrtić Osijek će raspisati novi natječaj za prijem vozača/ice-skladištara/ke-domara/ke na neodređeno vrijeme, 1 izvršitelj/ica.
  3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

                                                                                 PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

                                                                                          Josip Mihaljević, bacc.ing.el.

Skip to content