Odluka o poništenju dijela javnog natječaja

Na temelju članka 26. stavka 5 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“  broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23) Upravno vijeće na sjednici održanoj  6.3.2024. godine donosi sljedeću

O D L U K U

o poništenju dijela javnog natječaja

I.

Poništava se javni natječaj (KLASA: 112-01/24-01/05, URBROJ: 2158-87-05-24-01) koji je objavljen na oglasnoj ploči i na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića Osijek  te na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, 27.2.2024., za radno  mjesto:

1. stručni/a suradnik/ca pedagog/inja, na određeno vrijeme, do povratka radnice na radno mjesto stručne suradnice pedagoginje, koja obnaša dužnost ravnateljice, 1 izvršitelj/ica.

U preostalom dijelu tekst javnog natječaja ostaje nepromijenjen.

II.

Odluka o poništenje dijela javnog natječaja objavljuje se na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića Osijek i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavit će se sukladno zakonskim propisima.

                                                                           

 PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

dr.sc.Sanda Pašuld, dipl.iur.

Skip to content