Odluka o zasnivanju radnog odnosa

Temeljem članka 26. stavak 7. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) Upravno vijeće na sjednici održanoj  7.5.2024.godine donosi sljedeću

O D L U K U

o zasnivanju radnog odnosa

  1. Nakon provedenog natječaja za radno mjesto spremač/ica na neodređeno vrijeme, 1 izvršitelj/ica, koji je objavljen na oglasnoj ploči, na web stranici Dječjeg vrtića Osijek i na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u trajanju od 11.4.2024. do 19.4.2024. godine odlučeno je da će se radni odnos zasnovati sa:

             Mirjanom Čičić

  1. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

                                                                                     PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

                                                                       dr.sc.Sanda Pašuld, dipl.iur.

Skip to content