Odluka o zasnivanju radnog odnosa odgojitelj/ica određeno

Temeljem članka 26. stavak 7. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) Upravno vijeće na sjednici održanoj  04.10.2023. godine donosi sljedeću

O D L U K U

o zasnivanju radnog odnosa

 

  1. Nakon provedenog natječaja za radno mjesto odgojitelj/ica na određeno vrijeme, do povratka privremeno nenazočne radnice na rad, 4 izvršitelja/ice, koji je objavljen na oglasnoj ploči, na web stranici Dječjeg vrtića Osijek i na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u trajanju od 15.09.2023. do 25.09.2023. odlučeno je da će se radni odnos zasnovati sa sljedećim kandidatkinjama:
  1. Antea Djaković, odgojiteljica
  2. Diana Franjić, odgojiteljica
  3. Katja Kuhar, odgojiteljica
  4. Barbara Šekerija, odgojiteljica
  1. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

                                                                                 PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

                                                                                          Josip Mihaljević, bacc.ing.el.

Skip to content