Odluka o zasnivanju radnog odnosa

Temeljem članka 26. stavak 7. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) Upravno vijeće na sjednici održanoj  06.11.2023. godine donosi sljedeću

O D L U K U

o zasnivanju radnog odnosa

 

  1. Nakon provedenog natječaja za radno mjesto odgojitelj/ica na određeno vrijeme, (zamjena za rodiljni/roditeljski dopust), do povratka privremeno nenazočne radnice na rad – 2 izvršitelja/ica, koji je objavljen na oglasnoj ploči, na web stranici Dječjeg vrtića Osijek i na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u trajanju od 13.10.2023. do 23.10.2023. godine, odlučeno je da će se radni odnos zasnovati sa sljedećim kandidatkinjama:
  1. Lora Bačić
  2. Antonia Bungić
  1. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

                                                                                 PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

                                                                                          Josip Mihaljević, bacc.ing.el.

Skip to content