Odluka o zasnivanju radnog odnosa

Temeljem članka 26. stavak 7. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) Upravno vijeće na sjednici održanoj  31.01.2024. godine donosi sljedeću

 

O D L U K U

o zasnivanju radnog odnosa

 

  1. Nakon provedenog natječaja za radno mjesto odgojitelj/ica na neodređeno vrijeme, 7 izvršitelj/ica, koji je objavljen na oglasnoj ploči, na web stranici Dječjeg vrtića Osijek i na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u trajanju od 10.01.2024. do 19.01.2024. odlučeno je da će se radni odnos zasnovati sa sljedećim kandidatkinjama:
  1. Ivana Barić Laslo, odgojiteljica
  2. Marina Janković, odgojiteljica
  3. Ivana Kozić, odgojiteljica
  4. Josipa Kozić, odgojiteljica
  5. Tatjana Mutavdžić, odgojiteljica
  6. Matea Šakić, odgojiteljica
  7. Anica Tot, odgojiteljica

 

  1. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

                                                                                PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

                                                                                          Josip Mihaljević, bacc.ing.el.

 

Skip to content