Odluka o zasnivanju radnog odnosa-odgojitelj/ica

Objavljeno Posted in Natječaji, Novosti

Sukladno članku 43. stavak 1. podstavak 6. Statuta Dječjeg vrtića Osijek (KLASA: 601-02/14-02/01, URBROJ: 2158/87-03/14-110 od 12.03.2014. i KLASA: 601-02/15-02/01, URBROJ: 2158/87-05-14-02 od 25.09.2015. i KLASA: 601-02/19-02/02, URBROJ: 2158/87-05-19-02 od 17.07.2019.) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Osijek, na sjednici održanoj dana 29.10.2020., je donijelo

 

O d l u k u

 

1. Nakon provedenog natječaja za prijem odgojitelja/ice na neodređeno vrijeme odlučeno je da će se radni odnos zasnovati sa:

Jelena Čaić

2. Nakon provedenog natječaja za prijem odgojitelja/ice na određeno vrijeme, do 31.07.2021. godine, odlučeno je da će se radni odnos zasnovati sa:

1.Tihana Sabo
2. Eila Elezović
3. Ivana Gorjanac
4. Sanja Fančović
5. Ria Miller
6. Martina Zetović
7. Mihaela Nađ
8. Martina Buhin
9. Ivana Vukasović
10. Antonija Pejičić
11. Tena Šapina

 

3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

KLASA: 601-02/20-08/11
URBROJ: 2158/87-05-20-03

 

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:

Aleksandar Mihajlović, prof.

 

 

Odluka o izboru odgojitelj (pdf)