Odluka o zasnivanju radnog odnosa samostalni/a referent/ica za kadrovske i opće poslove

Temeljem članka 26. stavak 7. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) Upravno vijeće na sjednici održanoj  18.3.2024. godine donosi sljedeću

O D L U K U

o zasnivanju radnog odnosa

  1. Nakon provedenog natječaja za radno mjesto samostalni/a referent/ica za kadrovske i opće poslove na neodređeno vrijeme, 1 izvršitelj/ica, koji je objavljen na oglasnoj ploči, na web stranici Dječjeg vrtića Osijek i na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u trajanju od 27.2.2024. do 6.3.2024. godine odlučeno je da će se radni odnos zasnovati sa sljedećom kandidatkinjom:

     Ana Pfaf, stručna prvostupnica (baccalaurea) javne uprave.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

                                                                                     PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

                                                                       dr.sc.Sanda Pašuld, dipl.iur.

Skip to content