Odluka o zasnivanju radnog odnosa spremač/ica

Temeljem članka 26. stavak 7. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) Upravno vijeće na sjednici održanoj  04.10.2023. godine donosi sljedeću

O D L U K U

o zasnivanju radnog odnosa

 

  1. Nakon provedenog natječaja za radno mjesto spremač/ica na određeno vrijeme, do povratka privremeno nenazočne radnice na rad, 6 izvršitelja/ice, koji je objavljen na oglasnoj ploči, na web stranici Dječjeg vrtića Osijek i na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u trajanju od 15.09.2023. do 25.09.2023. odlučeno je da će se radni odnos zasnovati sa sljedećim kandidatkinjama:
  1. Daria Hazenauer
  2. Mirjana Jerković
  3. Ivana Jukić
  1. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

                                                                                 PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

                                                                                          Josip Mihaljević, bacc.ing.el.

Skip to content