Odluka o zasnivanju radnog odnosa stručni/a suradnik/ica pedagog/inja

Temeljem članka 26. stavak 7. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) Upravno vijeće na sjednici održanoj  18.3.2024. godine donosi sljedeću

O D L U K U

o zasnivanju radnog odnosa

  1. Nakon provedenog natječaja za radno mjesto stručni/a suradnik/ica pedagog/inja na određeno vrijeme, do povratka radnice na rodiljnom i roditeljskom dopustu na rad, 1 izvršitelj/ica, koji je objavljen na oglasnoj ploči, na web stranici Dječjeg vrtića Osijek i na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u trajanju od 27.2.2024. do 6.3.2024. godine odlučeno je da će se radni odnos zasnovati sa sljedećom kandidatkinjom:

Ana Mihaljević, magistra pedagogije i magistra edukacije povijesti

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

                                                                                     PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

                                                                       dr.sc.Sanda Pašuld, dipl.iur.

Skip to content