Odluka o zasnivanju radnog odnosa za radno mjesto vozač/ica-skladištar/ka-domar/ka

Temeljem članka 26. stavak 7. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) Upravno vijeće na sjednici održanoj  10.01.2024. godine donosi sljedeću

O D L U K U

o zasnivanju radnog odnosa

  1. Nakon provedenog natječaja za radno mjesto vozač/ica-skladištar/ka-domar/ka, na neodređeno vrijeme, koji je objavljen na oglasnoj ploči, na web stranici Dječjeg vrtića Osijek i na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u trajanju od 21.12.2023. do 29.12.2023. godine, odlučeno je da će se radni odnos zasnovati sa sljedećim kandidatom:

Igor Smolčić

  1. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

                                                                                 PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

                                                                                          Josip Mihaljević, bacc.ing.el.

Skip to content