Okruženje u integriranom kurikulumu – prostor kao poticaj za cjeloviti razvoj djeteta

Poštovani,

Ostaje još 10 dana za prijavu sažetaka na stručni skup

 

‘Okruženje u integriranom kurikulumu – prostor kao poticaj za cjeloviti razvoj djeteta’

 

Stručni skup održat će se 21. i 22. ožujka 2024. u Osijeku, Stara pekara, Trg V.Lisinskog 1 u organizaciji Dječjeg vrtića Osijek u suradnji s Fakultetom za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku, Kineziološkim fakultetom Osijek te Agencijom za odgoj i obrazovanje.

 

 

UPUTE ZA REGISTRACIJU I PRIJAVU SAŽETKA

Na stručnom skupu moguće je sudjelovati usmenim izlaganjem te bez izlaganja kao slušatelj.

Svi detalji o prijavi za sudjelovanje i o plaćanju kotizacije dostupni su na službenoj mrežnoj stranici Dječjeg vrtića Osijek https://vrticiosijek.hr/okruzenje-u-integriranom-kurikulumu

 

 

 

Ako ste se odlučili za aktivno sudjelovanje, potrebno je prijaviti sažetak neovisno o obliku izlaganja. Sažetak je potrebno prijaviti tijekom registracije. Ako prijavljujete dva sažetka, potrebno je prijaviti oba zasebno. Napominjemo kako nisu moguće naknadne izmjene dostavljenih sažetaka. Za pisanje i slanje sažetka koristite se uputama autorima za pisanje sažetka.

Recenzirat će se sve prijave, a o ishodu prijave bit ćete obaviješteni do naznačenog roka o prihvaćanju sažetka.

Za sve prihvaćene sažetke sudionici su obvezni platiti kotizaciju kao uvjet za uključivanje sažetka u program.

Svi prihvaćeni sažetci bit će objavljeni u knjizi sažetaka stručnog skupa.

Upute autorima za pisanje sažetka

  • Sve sažetke treba dostaviti na hrvatskom jeziku. Radove je potrebno jezično urediti.
  • Sažetak treba sadržavati 200-300 riječi. Ako prijavljujete prikaz dobre prakse, navedite cilj, svrhu, osnovno teorijsko polazište i kratak opis. Ukoliko prikazujete istraživanje potrebno je navesti ​​cilj istraživanja, teorijski okvir, metodologiju, rezultate i zaključak.
  • Uz sažetak treba navesti do pet (5) ključnih riječi poredanih abecednim redom i odvojenih zarezom pri čemu upotrebljavajte specifične, a ne općenite izraze.

 

Skip to content