‘Okruženje u integriranom kurikulumu – prostor kao poticaj za cjeloviti razvoj djeteta’

 

P O Z I V

 

Dječji vrtić Osijek u suradnji s Fakultetom za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku i Kineziološkim fakultetom Osijek srdačno poziva odgojitelje, učitelje, stručne suradnike, ravnatelje koji sudjeluju u odgoju i obrazovanju djece rane i predškolske dobi, kao i druge zainteresirane sudionike javnih obrazovnih politika i znanstvenika da daju svoj aktivni doprinos u promišljanju važnosti okruženja u integriranom kurikulumu sudjelovanjem na stručnom skupu

 

‘Okruženje u integriranom kurikulumu – prostor kao poticaj za cjeloviti razvoj djeteta’
Stručni skup održat će se 21. i 22. ožujka 2024. u Osijeku, Stara pekara, Trg V.Lisinskog 1.

 

Središnja tema stručnog skupa jest okruženje u integriranom kurikulumu, odnosno prostor kao poticaj za cjeloviti razvoj djeteta. Prema Rinaldi (2006) okruženje podrazumijeva cjelokupno fizičko okruženje kao i njegovu vremensku i socijalnu dimenziju s kojima je dijete u stalnom međudjelovanju. Za poticanje cjelovitog razvoja djeteta važno je pažljivo i kvalitetno organizirati i oblikovati okruženje u kojem djeca borave čime ono postaje ‘treći odgojitelj’.
Promišljanje o dizajniranju odgojno-obrazovnoga prostora kreativan je zadatak u arhitektonskom, pedagoškom, sociološkom te kulturološkom kontekstu, stoga pozivamo sve odgojitelje, učitelje, stručne suradnike, ravnatelje koji sudjeluju u odgoju i obrazovanju djece rane i predškolske dobi, kao i druge zainteresirane sudionike da o navedenoj središnjoj temi iznesu svoja iskustva, promišljanja i primjere dobre prakse.

Promišljajući o okruženju u integriranom kurikulumu te iz različitih perspektiva, pozivaju se sudionici da prijave svoja izlaganja na sljedeće teme:
– Poticajno prostorno-materijalno okruženje
– Dijete kao su-kreator prostora
– Prostor kao treći odgojitelj
– Integrirani kurikulum i okruženje
– Inkluzivno okruženje
– Okruženje posebnih i alternativnih programa u dječjim vrtićima
– Vanjski prostor u funkciji djetetovog razvoja
– Prostor kao poticaj za razvoj partnerskih odnosa s roditeljima
– Dječji vrtić kao dio zajednice
– Prostor i kultura vrtića.

VAŽNI DATUMI
Rok za registraciju aktivnog sudjelovanja i predaju sažetka: nedjelja, 1. 2. 2024.
Rok za povratnu informaciju o prihvaćanju sažetka: petak, 15. 2. 2024.
Rok za registraciju slušatelja (bez aktivnog izlaganja): 1. 3. 2024.
Zadnji rok za uplatu kotizacije: subota, 1. 3. 2024.
Rok za predaju cjelovitog rada: četvrtak, 1. 5. 2024.

PRIJAVA ZA SUDJELOVANJE
Na stručnom skupu moguće je sudjelovati usmenim izlaganjem te bez izlaganja kao slušatelj.
Svi detalji o prijavi za sudjelovanje i o plaćanju kotizacije dostupni su na službenoj mrežnoj stranici Dječjeg vrtića Osijek https://vrticiosijek.hr/okruzenje-u-integriranom-kurikulumu

UPUTE ZA PRIJAVU SAŽETKA
Ako ste se odlučili za aktivno sudjelovanje, potrebno je prijaviti sažetak neovisno o obliku izlaganja. Sažetak je potrebno prijaviti tijekom registracije. Ako prijavljujete dva sažetka, potrebno je prijaviti oba zasebno. Napominjemo kako nisu moguće naknadne izmjene dostavljenih sažetaka. Za pisanje i slanje sažetka koristite se uputama autorima za pisanje sažetka.
Recenzirat će se sve prijave, a o ishodu prijave bit ćete obaviješteni do naznačenog roka o prihvaćanju sažetka.
Za sve prihvaćene sažetke sudionici su obvezni platiti kotizaciju kao uvjet za uključivanje sažetka u program.
Svi prihvaćeni sažetci bit će objavljeni u knjizi sažetaka stručnog skupa.
Upute autorima za pisanje sažetka:
• Sve sažetke treba dostaviti na hrvatskom jeziku. Radove je potrebno jezično urediti.
• Sažetak treba sadržavati 200-300 riječi. Ako prijavljujete prikaz dobre prakse, navedite cilj, svrhu, osnovno teorijsko polazište i kratak opis. Ukoliko prikazujete istraživanje potrebno je navesti cilj istraživanja, teorijski okvir, metodologiju, rezultate i zaključak.
• Uz sažetak treba navesti do pet (5) ključnih riječi poredanih abecednim redom i odvojenih zarezom pri čemu upotrebljavajte specifične, a ne općenite izraze.

KOTIZACIJA
Kotizaciju u iznosu od 40 € sudionici trebaju uplatiti najkasnije do 1. ožujka 2024. na račun Grada Osijeka.
IBAN HR5023600001831200002
MODEL HR64
POZIV NA BROJ 7706-36670-68311
OPIS PLAĆANJA: uplata kotizacije – naziv uplatitelja ako je pravna osoba ili ime i prezime ako je fizička osoba

 

 

Skip to content