Otpad nije smeće

Objavljeno Posted in ERASMUS +, Mak

Cilj svibanjskih aktivnosti skupine ‘Pčelica’ bio je stjecanje znanja i iskustava gospodarenjem otpadom. Djeca su se podsjetila na načelo očuvanja prirode i vještinu korištenja otpada u nove svrhe-igre i aktivnosti.

Djeca kroz različite aktivnosti usvajaju odgovorno ponašanje u odnosu na otpad, stječu znanja o zbrinjavanju otpada, načinima brige za okoliš očuvanjem prirode. Razvrstavanje, sortiranje i iskorištavanje otpada u nove svrhe djeci je postala rutina u vrtiću. U parku gdje gotovo svakodnevno boravimo, djeca uočavaju smeće, ambalažu, plastične boce  i čepove. Izražavaju čuđenje što smeće nije bačeno u kante ili spremnike. Zaključuju: smeće nastaje nakon što nešto potrošimo, ali kada bi ga razvrstali mogli bi ga reciklirati i ponovno upotrijebiti. N.F.- teta mi u vrtiću radimo kreativu od smeća. Dogovorili smo da ćemo čepove sakupljati neko vrijeme i donijeti u vrtić.

Prva aktivnost bila je radno praktična: pranje, sušenje i razvrstavanje čepova. Slijedile su aktivnosti u kojima djeca uočavaju veličine, količine, boje, volumen. Matematika uz pomoć čepova djeci je bila izazov, oduzimali su, dodavali, mjerili, nizali od najmanjeg do najvećeg i obratno, gradili toranj od čepova te zaključili kada slažu u visinu koje načelo treba pratiti radi statike. Čepove su djeca vagala i bilježila težinu.

Izdvojili smo 30 čepova i izradili abecedu upisujući slovo na dno čepa. Koliko slova je u imenu toliko čepova treba izdvojiti, a za pisanje imena djeca su izradila mini kartice sa slovima. Čepovi su korišteni za likovno kreativnu aktivnost – drvo -tempera. U parku smo promatrali leptire, puževe, kukce a u sobi su viđeno izrađivala djeca koristeći role od ubrusa, toaletnog papira, čepova, reklamnih letaka. Obitelji puževa koju su djeca pronašla u parku sagradili su kuću, hranili ih. To ih je potaknulo na igru sa čepovima i keramičkim puževima  u proljetnom centru koji se nalazi u našoj sobi.