Popis kandidata za radno mjesto odgojitelj/ica koji su ostvarili pravo na usmeno testiranje

Popis kandidata za radno mjesto odgojitelj/ica koji su ostvarili pravo na usmeno testiranje koje će se održati dana 19.12.2023. u Upravnoj zgradi Dječjeg vrtića Osijek, Vijenac Ivana Meštrovića 7, 31 000 Osijek, I.kat soba 24

8:00 – 9:00

Andžaković Lucija

Bačić Lora

Bungić Antonia

Franjić Diana

Gudlin Andrijana

Heged Martina

Hlavsa Dunja

 

9:00-10:00

Horvat Ivana

Kalinović Petra

Kozić Josipa

Kranjčević Ema

Kuhar Katja

Kuterovac Ivana

Prugović Nina

 

10:00-11:00

Rudnički Iva

Šakić Matea

Šaravanja Nikolina

Tenžera Anja

Turković Ivana

Vidović Petra

Vukelić Josipa

Skip to content