Popis kandidata za radno mjesto spremač/ica koji su ostvarili pravo na usmeno testiranje

Popis kandidata za radno mjesto spremač/ica na neodređeno vrijeme i na određeno vrijeme, do povratka privremeno nenazočne radnice na rad, koji su ostvarili pravo na usmeno testiranje koje će se održati dana 09.01.2024. u Upravnoj zgradi Dječjeg vrtića Osijek, Vijenac Ivana Meštrovića 7, 31 000 Osijek, I. kat soba 24

 

8:30 – 09,30

 

  1. Avdija Senada
  2. Barić Ivanka
  3. Čičić Mirjana
  4. Dudjak Kristina
  5. Grgošević Tatjana
  6. Hazenauer Daria
  7. Jerković Mirjana
Skip to content