Popis kandidata za usmeno testiranje za radno mjesto samostalni/a referent/ica za opće i kadrovske poslove

Popis kandidata za radno mjesto samostalni/a referent/ica za opće i kadrovske poslove, koji  su ostvarili pravo na usmeno testiranje koje će se održati dana  15.3.2024., s početkom u 13:00 sati, u Upravnoj zgradi Dječjeg vrtića Osijek, Vijenac Ivana Meštrovića 7, 31 000 Osijek, I. kat soba 24

1. Pfaf Ana

2. Vukelja Vedrana

Skip to content