Popis kandidata za usmeno testiranje za radno mjesto stručni/a suradnik/ca pedagog/inja

Popis kandidata za radno mjesto stručnog/e suradnika/ce pedagoga/inje na određeno vrijeme, do povratka privremeno nenazočne radnice na rodiljnom/roditeljskom dopustu na rad, koji su ostvarili pravo na usmeno testiranje koje će se održati dana  15.03.2024. u Upravnoj zgradi Dječjeg vrtića Osijek, Vijenac Ivana Meštrovića 7, 31 000 Osijek, 1. kat soba 24 prema sljedećem rasporedu

11:00 – 12:00

  1. Kovač Nikolina
  2. Matulin Jelić Marija
  3. Migles Andrea
  4. Mihaljević Ana
  5. Smažil Iva
Skip to content