Posjet Edukacijsko-posjetiteljskom centru “Podravlje” djece podcentra Radost

Djeca podcentra Radost iskoristila su sunčane proljetne dane za posjet Edukacijsko-posjetiteljskom centru “Podravlje” kako bi se upoznali sa ljepotama i opasnostima šume pod stručnim vodstvom g. Dalibora Tonca.

Cilj posjeta: proširivanje spoznaja o ljepotama i opasnostima koje krije šuma.

Zadaće: 

– upoznavanje sa biljnim i životinskim vrstama šume (bijela i crna topola, vrba, hrast, žuta perunika, umjetna i prirodna šuma, ptice)

– proširivanje znanja i rječnika (pošumljivanje šume, pelet, trupci)

– upoznavanje sa znakovima u šumi

– spoznaje o utjecaju čovjeka na prirodu (narušavanje prirodne ravnoteže, otpad, uništavanje biljnih i životinjskih vrsta, krčenje šuma)

– upoznavanje s opasnostima šume (mine, požari)

Dobrobiti posjeta: 

– boravak u prirodi

– proširivanje spoznaja i znanja (uočavanje razlika između sličnih biljnih vrsta)

Izjave djece:

“Ima li zmija?” L.M

“Bijele gljive su jestive.” L.J

“Ja obožavam biti u šumi.” L.C

Skip to content